بایگانی برچسب : پسرك چهل روز در بيابان راه رفت

راز خوشبختی؟!

راز خوشبختی کاسبی پسرش را فرستاد تا راز خوشبختی را از فرزانه ترین انسان جهان بیاموزد ، پسرک چهل روز در بیابان راه رفت تا به قلعه باشکوهی بالآی کوه رسید ، مرد فرزانه ای که پسرک می جست در آن جا می زیست . قهرمان ما وارد تالاری شد …

ادامه مطلب »