بایگانی برچسب : پسرک چند لحظه به فکر فرو رفت

دلم برای سادگی تنگ شده..

کیف مدرسه را با عجله گوشه ای پرتاب کرد و بی درنگ به سمت قلک کوچکی که روی تاقچه بود ، رفت . همه خستگی روزش را بر سر قلک بیچاره خالی کرد . پولهای خرد را که هنوز با تکه های قلک قاطی بود در جیبش ریخت و با …

ادامه مطلب »