بایگانی برچسب : چرا ما وقتى عصبانى هستیم فریاد می‌زنیم؟

چرا ما وقتى عصبانى هستیم فریاد می‌زنیم؟

استادى از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتى عصبانى هستیم فریاد می‌زنیم؟ یکی از شاگردان گفت: چون ، آرامش خود را از دست می‌دهیم. استاد پرسید: درست است امّا چرا با وجودى که طرف کنارمان هست باز داد می‌زنیم ؟ هیچکس جواب درستی نداد , سرانجام استاد گفت : هنگامى که …

ادامه مطلب »