بایگانی برچسب : چه بدست آوردی

دعا؟؟

ازبزرگى پرسیدند : اینهمه دعا کردی،چه بدست آوردی؟ گفت:هیچ اما:بعضی چیزهارو از دست دادم مثل: خشم،نگرانی،اضطراب‌،افسردگی ترس ازپیری ومرگ گاهی با از دست دادن هاخیال آسوده تری داریم

ادامه مطلب »