بایگانی برچسب : ژیلت

ژِیلت

کینگ کمپ ژیلت، فروشنده ای دوره گرد و مردی خیالباف بود او به تمام شهرها سفر می کرد تا اجناسش را بفروشد در حالی که رویای خلق جامعه آرمانی را در سر می پروراندکه عاری از فقر، جرم و جنایت و جنگ باشد. 🔸همچنین آرزوی ابداع وسیله یا راهی را …

ادامه مطلب »