بایگانی برچسب : کتاب توسعه یا چپاول

دوشیر در اداره دولتی(پندانه)

🔸دو شیر از باغ وحشی می‌گریزند و هر کدام راهی را در پیش می‌گیرند. 🔹یکی از شیرها به یک پارک جنگلی پناه می‌برد، اما به محض آن‌که بر اثر فشار گرسنگی رهگذری را می‌خورد به دام می‌افتد. 🔸ولی شیر دوم موفق می‌شود چند ماهی در آزادی به سر ببرد و …

ادامه مطلب »