بایگانی برچسب : کفگیر هرگز گمان نمی برد

کفگیر….

از مردی بخشنده پرسیدند : آیا از اینکه به دیگران کمک می کنی و روزی رسان فقیران هستی  هرگز به خود مغرور شده ای یا منتی بر سر نیازمندان گزارده ای ؟ پاسخ داد: هیهات که بخشش و روزی رسانی من به نیازمندان حکایت کفگیری است که در دست طباخ …

ادامه مطلب »