بایگانی برچسب : گنجشک‌هایی که بالای درخت هستند وقتی بی‌حجابم به من نگاه می کنند

زیاده روی فضلت خخخخ؟؟

مردی وارد خانه شد و دید همسرش گریه می کند. ازاو علت را جویا شد، همسرش گفت گنجشک‌هایی که بالای درخت هستند وقتی بی‌حجابم به من نگاه می کنند و شاید این امر معصیت باشد! مرد بخاطر عفت و خداترسی همسرش پیشانیش را بوسید و تبری آورد و درخت را …

ادامه مطلب »