بایگانی برچسب : یهودیان مرکزی

ژنتیک و ماوراء ازدواج جن و انسان(۵)

سلطان نصیر

{ ژنتیک و ماوراء ازدواج جن و انسان ۵} از آنچه که در آزمایشگاه های خصوصی وابسته به انجمن های مخفی در حال انجام است . اطلاع کامل و دقیقی در دست نیست . اما همانگونه که گفته شد در این آزمایشگاه ها فرزندان دو رگه به تولید انبوه نرسیده …

ادامه مطلب »