بایگانی برچسب : یک روزی، یک جوری، یک جایی به تو باز گردد

سیصد سال با داروها …

لقمان حکیم گفت: من سیصد سال با داروهای مختلف، مردم را مداوا کردم؛ و در این مدت طولانی به این نتیجه رسیدم؛که هیچ دارویی بهتر از “محبت” نیست! کسی از او پرسید: و اگر این دارو هم اثر نکرد چی؟ لقمان حکیم لبخندی زد و گفت؛”مقدار دارو را افزایش بده! …

ادامه مطلب »