بایگانی برچسب : یک گاز

پسرکی دو سیب…

پسرکی دو سیب در دست داشت: مادرش گفت: یکی از سیب هاتو به من میدی؟پسرک یک گاز بر این سیب زد و گازی به آن سیب !لبخند روی لبان مادر خشکید! سیمایش داد می زد که چقدر از پسرکش ناامید شده اما پسرک یکی از سیب های گاز زده را …

ادامه مطلب »