بایگانی برچسب : 72 نژاد دیوها

علوم غریبه، اساتید، وادی جن ۷

سلطان نصیر

اما آن دسته از موجودات آتشی که ما با عنوان جنیان می شناسیم همانگونه که پیشتر گفته ایم.  ۵۳ نژاد دارند. نکته : دیوها که موجودات بادی هستند ۷۲ نژاد و پریان که موجودات آبی هستند ۲۸ نژاد دارند. و همانگونه که پیشتر گفته ایم جالب این است که سوره …

ادامه مطلب »