بایگانی برچسب : nhsjhk ahi

شاه خودم؟؟

پادشاهی، در اطراف کاخ قدم می زد که با مرد بسیار پیری که مثل شاخ شمشاد از جهت مخالف می آمد روبه رو شد. شاه ازپیرمرد پرسید: «تو کیستی؟» پیرمرد پاسخ داد: «من یک شاه هستم.» شاه خندید و گفت: «یک شاه، قلمرو سلطنت تو کجاست؟» پیرمرد مغرور پاسخ داد: …

ادامه مطلب »