انتقادی

ارائه پروتکل اختیاری و شبهه ناک کنوانسیون حقوق کودک

چندی پیش، رئیس جمهور لایحه پیوستن ایران به “پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه” را به مجلس داد و به زودی نیز به رای گذاشته خواهد شد.

کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر ۵۴ماده می باشد که جمهوری اسلامی ایران نیز از سال ۱۳۷۲ و با تصویب مجلس به آن پیوسته است. در سال ۲۰۰۰ دو پروتکل اختیاری به آن اضافه شده است که یکی از آنها پروتکل مذکور است. بر طبق این پروتکل، دولتهای ملحق شده به آن باید ” از هر اقدام ممکن جهت جلوگیری از ورود کودکان(افراد زیر ۱۸ سال) به گروههای مسلح جلوگیری کنند”.

به سایر مسائل موجود در این پروتکل مثل جلوگیری از حضور کودکان در فیلمهای دارای موضوعات دفاعی و… کاری نداریم اما همین یک مورد کافی است تا کشورهای بدخواه جمهوری اسلامی، بهانه اعمال دخالت و فشار علیه بسیج و به خصوص بسیج دانش آموزی را پی بگیرند و عضویت افراد زیر ۱۸ سال در بسیج را که در کنار آموزشهای نظامی، اهداف فرهنگی و مذهبی را نیز شامل میشود مورد هجمه قرار دهند.

جالب است بدانید که ایالات متحده آمریکا که مدام دم از حقوق بشر میزند اصلا عضو کنوانسیون حقوق کودک نیست و یا انگلیس خبیث با تمام نمایشهای تبلیغاتی اش، جزو کشورهایی است که مراکز آموزش نظامی برای افراد زیر ۱۸ سال نیز دارد.

لذا مشخص نیست پذیرفتن این محدودیت توسط دولت به چه هدفی انجام میگیرد. به یاد بیاوریم که پیامبر اکرم(ص) بر طبق احادیث موجود از آموزش تیراندازی و شنا به کودکان گفتند و در حدیثی دیگر فرمودند” به فرزندان خود تیراندازی یاد دهید که این عمل خود سرکوب کردن دشمنان و پیروزی بر آنهاست” و همچنین سخن معروف امام خمینی (ره) که فرمودند “امید من به شما دبستانی هاست” و همین دبستانی ها حسین فهمیده ها شدند و بسیاری از ارکان انقلاب را با تاثیر تفکر بسیجی خود ساختند.

اکنون دشمن همین کودکان آینده ساز را در القاب ظاهرفریبی چون حمایت از کودکان و عدم حضور در گروههای مسلح هدف قرار داده است.

به دولت که در سال پایانی خود به سر میبرد پیشنهاد میشود بجای اقدامات شبهه ناکی از این جنس و عضویت در پروتکل اختیاری که ذکر شد، با توجه به عضویتی که در این کنوانسیون دارد بر طبق اصل ۵۰ آن، اصلاحیه و پیشنهای را تنظیم کند که کشورهایی که امروز به کودک کشی در جنگها شناخته شده اند.

کشورهای بمب فروشی که بمبهای کودک کششان هر روز بر خانه ها فرود می آید و حامی داعشی هستند که از بین کودکان سربازگیری میکند و بازیهای رایانه ای خشن و جنگی ای را میسازند که نتیجه اش فقط تخریب ذهن کودکان است و علنا بند ۴ ماده ۳۸ این کنوانسیون را نقض میکنند مورد مجازات قرار گیرند.

* حسین صفدری

بر گرفته از ۵۹۸