داستان صوتی

هزار و یک شب بخش ششم(حمید عاملی)

این پست شامل داستان دلغک کوتوله – لوبت قرقیزی – پریسا دختر آمو دریا – یافا و یاسا می باشد. قسمت اول دوم   سوم   چهارم  پنجم  ششم  هفتم  هشتم  نهم دهم   یازدهم دوازدهم سیزدهم چهاردهم  پانزده شانزدهم هفدهم هجدهم نازدهم بیستم بیست و یک بیست و دو بیست و …

ادامه مطلب »

هزار و یک شب بخش چهارم(حمید عاملی)

      این پست شامل داستان شایان مصری است.(دوستان در بین قسمت ها دو قسمت کمه من این تعداد تونستم پیدا کنم برای شما عزیزان) دانلود قسمت اول دانلود دوم  سوم یافت نشد   دانلود چهارم دانلود پنجم دانلود ششم دانلود هفتم دانلود هشتم دانلود نهم دانلود دهم دانلود یازدهم دانلود دوازدهم  سیزدهم یافت نشد دانلود چهاردهم  پانزدهم …

ادامه مطلب »