بایگانی برچسب : Aether

 ذوالقرنین قرآن کیست? ۲۷

ذوالقرنین قرآن کیست? ۲۷ { احادیث ذوالقرنین ۱۷} {اثیر ۲} اما ریشه شناسی واژه اتر یا اثیر در اسطوره شناسی یونان : Aether اتر، تجسم آسمان فوقانی، یعنی مکانی که نور در آن پاک تر و خالص تر از آسمان مجاور زمین بود، می باشد. هزیود او را پسر erebe …

ادامه مطلب »