جوان زیبای ایرانی و دختر هوسباز

روزی پسر جوان و خوشتیپی در بازار به قدم زدن مشغول بود . او خوشتیپ ترین پسر آن دیار بود و یک جوان با ایمانی قوی.
در بازار همچنان قدم میزد . که زن جوانی را دید که از او طلب کمک کرد . و جوان محض رضای خدا بار را از زن جوان گرفت و به طرف خانه زن حرکت کردن . وقتی به خانه زن رسیدن پسر عزم رفتن کرد ولی زن نزاشت.
زن: تو که این همه راه را بار من را حمل کرده ای پس باید تشنه باشی . بیا داخل تا آب به تو دهم تا سیراب شوی.
پسر هم همراه دختر به داخل خانه رفت.. وسایل را داخل آشپزخانه زن گذاشت و دید که زن با لباس زیر جلوی او قرار گرفته است . سر خود را به پایین انداخت و لیوان را از او گرفت و آب را نوشید و عزم رفتن کرد . ولی زن جلوی او را گرفت .
زن: اگه سعی کنی از اینجا خارج شی فریاد خواهم زن تا همه با خبر بشن و وقتی شما رو ببینن فکر میکنن تو سعی داشتی به من تجاوز کنی . پس الام باید با من سکس کنی شنیدم تو زیبا ترین پسر این دیاری . پس حسابی باید بهم برسی..
زن خود را لخت کرد و پسر درخواست او را پذیرفت و قرار شد پسر اول قبل از سکس به دستشویی برود ..
پسر به دستشویی رفت و در دل خود گفت .
پسر: خدایا من این کارو واسه رضای تو انجام میدم خودت کمکم کن .
پسر مدفوع خود را به صورت و بدنش کشید و از دستشویی خارج شد و زن با وقاحت کامل با او رفتار کرد و او را از خانه بیرون انداخت ..
پسر از خجالت که اهالی محل او را ببیند آب میشد .. سرش را با پایین انداخت و به طرف خانه خویش رفت .. آن روز آن کوچه شلوغ .. ساکت بود و هیچ کس داخل کوچه نبود تا پسر به خانه رسید..
نتیجه :

وقتی ایمان ادم به خدا قوی باشد خدا هم از بنده خویش حفاظت و حمایت میکند در همه شرایط

این مطلب را نیز بخوانید

به آسمان رود و کار آفتاب کند!

به آسمان رود و کار آفتاب کند فاضل بزرگوار سید جعفر مزارعی روایت کرده: یکی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *