حنوکا و افزایش ظلمت ۵

حنوکا عید گشایش و افتتاح معبد و نور یا عید گشایش دروازه های جهان زیرین و افزایش ظلمت ۵

 

گفته شد که در روزهای انتهایی پاییز ما شاهد طولانی ترین شب های سال هستیم. و این زمانی است که تاریکی و نیروهای آن در اوج قدرت خویش می باشند.
همانگونه که ملاحظه نمودید. ایام عید حنوکای یهودیان در ۲۵ ماه کیسلو برگزار می شود. که خاخام یهودا لوئو پراگی مدعی است که نور در جهان در این روز وارد شد. این ادعای وی را در همین مجموعه دروس بررسی خواهیم نمود.
اما جدای از ادعای این خاخام یهودی، ایام برگزاری عید حنوکا در چه تاریخی است ? آیا در شب انقلاب زمستانی و شب های پس از آن است ? یا شب های پیش از آن ?
می دانیم که تقویم عبرانیان، تقویمی بر اساس ماه های قمری است. اما یهودیان برای اینکه اختلاف ۱۱ روزه سال قمری با سال شمسی باعث نشود که ماه های آنان در سال شمسی بچرخد. هر 👈 19 سال را یک دوره حساب می نمایند. که هفت سال آن شامل سالهای 👈 سوم _ششم_هشتم_یازدهم_چهاردهم_هفدهم_نوزدهم سیزده ماهه می باشد . و سایر سال ها ۱۲ ماهه است.
در این تقویم تقریباً ایام جشن های یهودیان در همان فصل و ماه می افتد و تنها چند روز جابجا می شود .
چنانچه امسال عید حنوکای یهودیان از ۱۲ تا ۲۰ دسامبر است. در سال ۲۰۱۸ زمان این عید از ۲تا ۱۰ دسامبر خواهد بود. در سال ۲۰۱۹ از ۲۲ تا ۳۰ دسامبر خواهد بود. و ۲۰۲۰ از ۱۰ تا ۱۸ دسامبر خواهد بود . در ۲۰۲۱ از ۲۸ نوامبر الی ۶دسامبر خواهد بود. در ۲۰۲۲ از ۱۸ دسامبر تا ۲۶ دسامبر ما شاهد این عید خواهیم بود.
همانگونه که ملاحظه می نمایید در اکثر سالها این عید پیش از زمان انقلاب زمستانی شروع و معمولاً پیش از آن پایان می یابد.
بنابراین ظاهر این عید شاید با ورود نور به جهان همراه باشد. اما از نظر نجومی در اکثر سالها این عید پیش از تاریخ انقلاب زمستانی و در تاریک ترین شب های سال انجام می شود. یعنی همان زمانی که نیروهای تاریک در جهان ما در اوج قدرت خویش می باشند.

اما حال توجه شما را به سمبل شناسی انقلابین جلب می نمایم : 👇

«انقلابین (شتوی، صیفی) »

{ در نمادگرایی انقلابین می باید معطوف به چیزی شد که با ویژگی های عمومی فصول مربوطه متقارن نمی شود. در واقع انقلاب شتوی مرحله ای فرا رونده ی تدویر سالانه را باز می کند، و انقلاب #صیفی مرحله ی فرود آینده را می گشاید : از این مفهوم نمادگرایی یونانی رومی دروازه های انقلابین، با دو صورت یانوس به دست می آید که قبل از یحیی و یوحنای نبی، به صورت زمستان و تابستان نموده می شده است. می توان گفت که دروازه ی شتوی مرحله ی نورانی مدار را عرضه می کند ، و دروازه ی صیفی مرحله ی تاریک آن را. در این مورد ما تولد مسیح را در انقلاب شتوی و تولد یحیای معمدان را در انقلاب صیفی به خاطر می آوریم، و از آنجا یکی از آیات زیبای انجیلی به یاد می آید : می باید که به او افزوده شود و من ناقص گردم. (یوحنا ۳:۳۰)
در نمادگرایی چینی، انقلاب صیفی به سه خط لی، نشانه ی آتش، خورشید و سر وابسته است؛ و انقلاب شتوی به سه خط «ج ، ان» نشانه ی آب، چاله و پاها بستگی دارد. اما انقلاب صیفی چنانچه در فوق ذکر شد، مبدأ فرود است و اصل یانگ را دارد، و انقلاب شتوی مبدأ فراروندگی است. در کیمیای درونی، نیروی جاری «از ج،أن» به لی بالا می رود، و از «لی» به «ج،أن» پایین می آید. ضمناً خط یانگ سه خطی ج،أن، میل به جابه جایی به طرف سه خطی ج،ین دارد، که یانگ خالص، یا کمال فعال است. و خط یین سه خطی لی به جانب ج،اون ، یا یین خالص، که کمال انفعالی است، گرایش دارد. مورد اول یک حرکت فرارونده است و دومی حرکتی فرود آینده، گرایش به نور قبل از وقوع نور، و گرایش به تاریکی قبل از حدوث تاریکی. از سوی دیگر، انقلاب شتوی، اگر مربوط به قلمرو مردگان باشد، علامت بازگشت به زندگی است، و مرتبط با بارداری و زایش است : زمان مطلوب برای بستن نطفه است.
به همین ترتیب، در فلسفه ی هندو، انقلاب شتوی دویانه، یا 👈راه خدایان را باز می کند، و انقلاب صیفی پیتریانه، یا راه نیاکان را باز می کند، که به وضوح با دروازه ی خدایان و انسانهای نمادگرایی فیثاغورثی مرتبط است. ( GRIF, GRAP,GUES,MAST)
در شمایل نگاری مسیحی نیز انقلابین نقشی به سزا بر عهده دارد. انقلاب صیفی (۲۴ژوئن =۳تیر) ذروه ی تدویر شمسی را نشان می دهد، وقتی خورشید در غایت اوج خود در آسمان است، این روز برای جشن خورشید انتخاب شده. وقتی مسیح با خورشید مقایسه می شود، با برج سرطان در انقلاب صیفی مرتبط است، و از آنجا تمامی نمادگرایی تقویم مسیحی به دست می آید، که در عصر هنر رومی استیلای کامل داشته است. } (کتاب فرهنگ نمادها جلد اول صفحات ۲۶۷ و ۲۶۸)

ادامه دارد …

منبع:https://eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + نه =