حنوکا و افزایش ظلمت ۶

حنوکا عید گشایش و افتتاح معبد و نور یا عید گشایش دروازه های جهان زیرین و افزایش ظلمت ۶

 

ملاحظه نمودید که در کتاب فرهنگ نمادها، انقلاب تابستانی راه پیتریانه (پدران)، یا راه نیکان را باز می نماید.
انقلاب زمستانی راه خدایان را باز می نماید !!!
اما براستی کدام خدایان ?
اینکه راه پدران یا نیاکان یا عالم مردگان در تابستان هنگام انقلاب تابستانی باز می شود. چندان با دانسته های ما مطابق نیست !
در دروس مسبحات اشاره شد که در اساطیر نظریهٔ سه جهان وجود دارد.
جهان بالایی و جهان میانی و جهان زیرین که در بدن انسان جهان بالایی به مثابه سر می باشد و جهان میانی تنه و جهان زیرین به مثابه پاها می باشد.
اما نگرش دیگری نیز به جهان وجود دارد. و آن نگرش دو جهانی است !
در نگرش دو جهانی که متعلق به مغان ایران باستان است. جهان به دو بخش بالایی و پایینی یا به عبارت دیگر دو جهان نور و ظلمت و یا اهورایی و اهریمنی تقسیم می شود .
هر چند این نگرش تا حدی ثنوی گرایانه است. ما را اینجا فعلاً با اندیشه ثنوی گرایانه عده ای از مغان ایران باستان و موبدان زرتشتی کاری نیست. بلکه هدف شرح و توضیح جهان هاست.

گفته شد که نقاط اعتدالین دو نقطه ای می باشند که در آن طول روز و شب مساوی می باشند. و نقاط انقلابی نقاطی می باشند که در یکی (انقلاب تابستانی) طول روز به حداکثر خویش می رسد که تقریباً نزدیک به زمانی است که خورشید در اوج خویش می باشد.
و در دیگری (نقطه انقلاب زمستانی) نقطه ای است که طول شب به بلندترین زمان خویش می رسد که نزدیک به زمانی است که خورشید در حضیض خویش می باشد.
حال با توجه به توضیحات داده شده دایره ای را تصور نمایید. که خطی از مرکز آن می گذرد و آن را به دو نیمه بالایی و پایینی تقسیم می نماید.
نیمه بالایی عالم بالا است. و نیمه پایینی عالم زیرین می باشد.
و دو نقطه مورد نظر یکی (نقطه راست) نقطه اعتدال ربیعی و دیگری (نقطه چپ) نقطه اعتدال #خریفی می باشد.
حال فرض نمایید از نقطهٔ مرکز این دایره خطی دیگر بگذرد که دایره را به دو نیمهٔ چپ و راست تقسیم نماید. نقطهٔ بالایی در دایره نقطهٔ انقلاب تابستانی است که طول روز به حداکثر مدت خویش می رسد. و سابقاً نقطهٔ اوج خورشید نیز تقریباً در همان هنگام بود. و امروزه چندین روز اختلاف دارد.
و نقطهٔ پایینی دایره، نقطهٔ انقلاب زمستانی است. که طول روز به کمترین و طول شب به بلندترین مقدار خویش می رسد. و سابقاً نقطهٔ حضیض خورشید نیز تقریباً در همین هنگام بوده که اکنون چند روزی فاصله دارد .

نکته۱: در دایره ترسیمی در نیمه بالایی دایره (۶برج اول)، طول روز بیش از طول شب است. و در نیمه پایینی (۶برج دوم) طول شب بیش از طول روز است.
در نیمه چپ طول روز پس از نقطه انقلاب تابستانی از برج سرطان تا نقطه انقلاب زمستانی کاهش پیدا می نماید. و در نیمه راست از نقطه انقلاب زمستانی تا نقطه انقلاب تابستانی طول روز افزایش پیدا می کند.

حال با توجه به توضیحات داده شده می دانیم که ابتدای عالم زیرین با برج میزان شروع می شود نه با نقطهٔ انقلاب تابستانی در برج سرطان. و برج میزان همانگونه که پیشتر در دروس اشاره شد. نقطه ای می باشد که در اساطیر پس از مرگ ارواح در آن (نقطه) مورد قضاوت قرار می گیرند و سپس می توانند در بهشت و یا جهنم برزخی زندگی نمایند.

حال اگر دقت نمایید در دایره البروج به شکلی که توصیف شد. نقطهٔ انقلاب زمستانی پایین ترین نقطهٔ ممکن است. و در این هنگام است که ما با پایین ترین و تاریک ترین نقطهٔ دایره البروج و طولانی ترین شب های سال در یک راستا قرار می گیریم. و این بهترین زمان برای بازگشایی دروازه های عالم زیرین است . زیرا اگر دقت نمایید ترتیب چیدمان بروج اینگونه است که پس از نقطهٔ انقلاب زمستانی ما به سمت صعود به نقطهٔ اعتدال ربیعی در #حمل می باشیم. بنابراین درست است که پس از انقلاب زمستانی رفته رفته بر طول روز (نور) افزوده می شود. و از طول شب (ظلمت) کاسته می شود . اما اگر دروازه های عالم زیرین (ولو اندک) باز شود. قابلیت صعود به عالم ما برای موجودات این عوالم فراهم می شود. به واقع شب های پایانی پاییز در نزدیکی انقلاب زمستانی علاوه بر اینکه تاریک ترین شب های سال است. و بهترین زمان برای افزایش تاریکی بر اثر مراسمات جادوی سیاه آیینی می باشد . شب انقلاب زمستانی بهترین شب برای باز نمودن دروازه های عالم زیرین می باشد. و فراخوانی این موجودات از این عوالم به به عالم ماست.

نکته ۲ : در اساطیر ایرانی در شب انقلاب زمستانی، که تاریک ترین هنگام است و شیاطین در اوج قدرت خویش می باشند. ایزد مهر، ایزد خورشید و نور تولد می یابد و با دیوان و پریان و جادوی آنان به مبارزه بر می خیزد. و این خود مسئله جالبی است که در تاریک ترین و سخت ترین دوران، نجات دهنده ای از راه می رسد.

تصویر دایره البروج
نقطه راست : اعتدال ربیعی
نقطه چپ : اعتدال خریفی
نقطه بالایی : انقلاب تابستانی
نقطه پایینی : انقلاب زمستانی

ادامه دارد …

منبع:https://eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 1 =