داستان گل سرخ رز ۲۳

{ داستان گل سرخ رُز ۲۳}

{ سلوک طریقه تاریکی۲}

همچنین همانگونه که سالک طریق الهی از صفات خاکی و آبی و بادی و آتش نفس خویش عبور می نماید تا به ملکوت اعلی صعود نماید. سالک طریق شیطنی _در حد اعلای خویش نه هر نوخاسته شیطان پرست به مانند لاوی و پیروانش_ به مانند طرق الهی و به نوعی بر عکس این طرق از صفات خاکی و آبی و بادی و آتشی نفس خویش عبور می نمایند و سپس به عوالم زیرین نزول می نماید. البته شاید بهتر باشد به جای واژه عبور نمودن واژه فرو رفتن را استفاده نمایم زیرا عبور صعود می آورد و آغشته شدن با کثافات این صفات (بخش منفی و تیره شان) سیر در عنصریات و ظلمات می آورد.
همچنان که سالک طریق الهی هنگام عبور از صفات خاکی نفس خویش بیابان ها و گذر از آن را در مکاشفات می بیند. سالک طریق شیطانی عبور از بیابان تاریک و گل آلود و خاک‌باتلاقی ریگزار و یا باتلاق های گل آلود می بیند. سالک طریق الهی در عبور از صفات آبی خویش عبور از دریاها و رودها و چشمه ها می بیند. سالک طریق شیطنی مرداب می بیند و چه بسا در سیر و کشف به اسرار مرداب ها و عوالم زیرین دست یابد. زیرا اکثر مرداب ها به عالم اموات دور در عوالم زیرین در برزخ راه دارد. به طور کلی بخشی از عوالم ارواح پس از مرگ در عوالم زیرین با مرداب و جغرافیای مردابی ارتباط دارد. به همین دلیل مرداب ها و جغرافیای مردابی اکثرا منفی است و معمولا مملو از شیاطین جنی و دیوها و موجودات خلقه الساعه خاص دیگری می باشد که مختص مرداب ها می باشند.

نکته: اینجا نکته ای نیز وجود دارد. در اساطیر مصری و کیهان شناختی هرموپولیس نیز ایزدان با مرداب و نی زارهای ارتباط دارند. این مسئله از نظر بنده نشان دهنده دو مسئله است. یک ایزدان مصری همانگونه که بارها گفته شد مثبت نیستند. و دوم اینکه در دین مصری و نظام ایزدانشان توجه به مرگ و اسرار آن نقش بسیار پررنگ تری از بابل و ایران و هند و یونان دارد که این خود ناشی از ارتباط خلقت ایزدان مصری و ارتباطشان با مرداب است. زیرا همانگونه‌ که‌گفته شد مرداب با عالم اموات دور در برزخ و جهان پس از مرگ ارتباط دارد.

اما سالک طریق الهی در عبور از صفات بادی نفس خویش بادهای حیات‌بخش و نسیم‌ملایم و پریدن به هوا و طیران در هوا می بیند. سالک طریق شیطنی هوای مه آلود و وزیدن بادی سوزان در بیابانی برهوت مانند و گردبادها و هوای طوفانی می بیند.
سالک طریق الهی در گذر از صفات آتشی وجود خویش تمثلاتی به صورت آتش روشن و صاف و یا نور شمع می بیند. سالک طریق شیطنی تمثلات آتشی اش به صورت آتش با دود و گدازه ها و مواد مذاب آتشفشانی و دود آتشفشانی است که از دل زمین بیرون می آید.
اینگونه سالک طریق تاریکی پس از پشت سر گذراندن این مراحل به قهقرای عوالم زیرین نزول می نماید و پس از گذراندن امتحان هایی، همچنان که سالک طریق الهی از هفت آسمان می گذرد سالک طریق تاریکی گذر از هفت در و طبقه عالم زیرین اساطیری (شاید منطبق با هفت طبقه جهنم ما مسلمانان باشد و شاید هم نباشد و تنها مکانی برزخی و لطیف تر باشد) در نهایت با رسیدن به تختگاه پادشاه عالم زیرین و یا ملکه آن پس از گذراندن آخرین امتحان تاج شاهی را دریافت نماید. اما سالک طریق الهی به عرش الرحمن می رسد.

نکته: صوفیه و عرفایی نظیر محی الدین در فتوحات عرش را دارای مراتب می دانند منظور ما اینجا از عرش همان عرشی است که در عالم کبیر و ملکوت اعلی وجود دارد و ما آن را در جسم با قلب منطبق می دانیم.

بنابراین اگر سالک طریق الهی به منتهی الیه عالم کبیر برسد. سالک طریق ظلمانی به منتهی الیه عالم تحت الثری می رسد. اما در طریق الهی هر زمان قلیلی از سالکان می باشند که بنا به استعداد عین ثابت خویش عالم کبیر را طی می نمایند و پس از گذشتن از مقام سدره و شجره طوبی به مقام قرب قاب قوسین او ادنی می رسند. این طایفه همان هستند که در وصفشان می توان گفت ما همه بنده و این قوم خداوندانند. اینها کملین اولیای هر عصرند. صاحبان این مقام را شاه می نامند. نه هر نو رسیده ای را و آن عارفی که به منتهی الیه عالم کبیر می رسد مقام وزارت و تصرف در ملک سلطان را دارد.

نکته ۱: مقام سالک طریق تاریکی با کملین اولیا الله قابل مقایسه نیست بلکه مقامی مساوی یا هم عرض مقام وزارت اولیا الله هم شاید نباشد. یعنی نباید اینگونه فکر نمود که فردی به انتهای مقامات ظلمانی می رسد از مقام وزرای خداوندی نظیر مقام اوتاد در دوایر اولیا الله بالاتر است! اما با اینحال چنین فردی قدرتمند می باشد و شاید از رجال الغیب و ابرار در دوایر اولیا برتر و قوی تر باشد !

 

ادامه دارد …

منبع:eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

دین مردم تمدن کارتاژ

دین مردمان کارتاژ ۳

{دین مردمان کارتاژ ۳} {اَستارته که در کتیبه های کارتاژ کمتر دیده می شود و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × سه =