داستان گل سرخ رز ۲۶

{ داستان گل سُرخ (رُز)۲۶}

{ سلوک طریقه تاریکی ۵}

 

{روزی محمد فراش با من می گوید در عقب این بد دین چرا نماز می گزاردی؟! و من دیدم که او بول می کرد و وضو نساخت و شما را امامت کرد و من گفتم: زنهار چیزی‌ نکنی که او بداند که تو این صورت دیده ای که این معنی می دانم اما درین مصلحتی است و تو هیچ پیدا مکن و باطن من متوجه بود به دانستن اعتقاد او و از حضرت حق تعالی درخواستم که طریقه او بر من روشن گرداند تا روزی در راه به کنار آبی فرود آمدیم و این حاجی آملی با من وعده کرده بود که اگر ازین طریقه چیزی کشف گردد اسرار این طریقه را چنانچه شیخ با من گفته با تو در میان نهم. چاشتگاهی بود که من بر روی آب روان بیرون رفتم تا وضو سازم چون دست در آب کردم آب بجنبید و موجی در روی آب ظاهر شد بر شکل دایره ای و بر آنجا نبشته بود علمی که ایشان بدان راه گم کرده بودند و هلاک گشته من آن را بخواندم و متفکر شدم و باز دست به آب زدم نقشی دیگر ظاهر شد و ایشان از آن بی خبر بودند و شیطان ایشان را در آن کشف، قسم اول بازداشته بود و از طریق حق انداخته عنایت حق چون همراه این ضعیف بود بطلان آن پیش از آنکه در خاطر افتد بر من روشن شد.باری وضو ساختم و نماز چاشت بگزاردم و سوار شدم ، و هم عنان اسب می راندیم و با او گفتم: امروز می خواهم که اسرار طریقت با من در میان نهی ،گفت: چون؟ گفتم: همچنین و همچنین بر من کشف شد و آن معانی نقش اول را بی بطلان تقریر کردم. متعجب شد و شادی بسیار کرد و ستودن آغاز کرد و گفت: می بینی که صحبت را چه اثر است؟! سالها سلوک بایستی کرد تا این قدر روشن شدی یا نشدی که در این چند روز تو را روشن شد. اما هنوز چیز دیگر باقیست و ما را در این راه دو معراج است که هر دو می باید که کشف شود تا سالک، صاحب سر شیخ تواند بود، و این یک معراج است که بر تو کشف شده، و این معنی ” کان الله و لم یکن معه شی ” است، و حقیقت آن حقیقت معراج ” و الان ،کما کان ” مانده است، و هرگاه آن بر تو کشف گردد صاحب سری را بشایی. چون این سخن بگفت و من در استکشاف این معانی و اعتقاد و طریق ایشان توجه کلی داشتم همچنان اسب می راندیم که میان هر دو گوش اسب بیرون نگریستم دایره ای دیدم همچون سپری و بر گرد آن دایره آن علم، و معنی معراج دوم که می گفت روشن نبشته بود و در میان دایره اغلوطه شیطان نوشته بود، من هم هر دو را بخواندم و این دایره همچنان غایب نمی شد تا من با او بگفتم که: معراج دوم نیز بر من کشف شد. گفت: بگوی، من درین دایره نظر کردم و با او می گفتم تا هرچه بر کنار آن دایره بود تقریر کردم، دیدم که حال او متغیر شد و از اسب فرود آمد و روی بر زمین نهاد و تعجب بسیار کرد و گفت: هرگز ندیده ام کسی را این استعداد باشد که تراست، و او را کار چنین زود دست دهد، زهی اثر صحبت. اکنون کار سلوک تمام شد و آنچه مقصود تو از مجاهده بود مشاهده افتاد پس من با او بگفتم.
چون احوال عالم چنین است که اکنون کشف افتاد،این ریاضات و مجاهدات و تکالیف شرع چه است؟ گفت: اگر برای آن دنیا خراب نشود و در میان خلایق فتنه بسیار نشود، و اگر به اینها هیچ احتیاجی نیست. بعد از آن گفت: کسی را که این معنی معلوم شد بیاسود و از زحمت تکلیف فارغ گشت. ای دریغا که این معنی هم در اردو بر تو کشف شدی، هرگز تو را نگذاشتمی که از آنجا بیرون آیی، و عالم را به عشرت و ذوق بگذرانیدی، چه اسباب عیش به کلی ترا آنجا مهیا بودی و بی فایده ترک کردی. گفتم: باکی نیست، روزی چند در سمنان باشیم و باز به اردو مراجعت کنیم. چون این معنی بر من روشن شد حق عز اسمه را بر کشف این معنی و صحت اعتقاد و طریق شیخ خود شکرها گزاردم، اما با او هیچ نگفتم تا تمامت کفرها و اعتقادات کژ خود با من در میان نهاد، و آن مذلتی سخت است، و آن اغلوطه از آنجا می افتد. مرد سالک که شیخ او کامل و مکمل نباشد و سیر معکوس که مرتبه مرتبه باز می باید گشت. چون در مقام مضغگی وعلقگی می رسد که روح اینجا به بدن می پیوندد، سالک را بدان راه که سوی روح است سیر می باید کرد و او به سوی نطفگی می افتد، چون شیخ نمی تواند که او را (از)اغلوطه برهاند از نطفه به عناصر در می رود و از عناصر به طبایع. و چون از آن سو که هیچ نمی بیند جز عدم صرف، و در تاریکی عدم نمی توان رفت باز می گردد، و جز طبایع چیزی دیگر موثر نیافته در عالم کون و فساد طبایعی می گردد و هلاک می شود، تا کدام بدبخت را شیطان در مهلکه انداخته بوده است، و او این هلاک را کمال پنداشته و بر این اعتقاد مرده و به دوزخ رفته و مریدان او هم بدین طریق در پی شیخ خود می روند و تا کنون بنیاد طبیعیان از اینجا خواسته و بدترین خلق ایشان باشند. }

ادامه دارد …

منبع:eitaa.com/soltannasir

 

این مطلب را نیز بخوانید

دین مردم تمدن کارتاژ

دین مردمان کارتاژ ۳

{دین مردمان کارتاژ ۳} {اَستارته که در کتیبه های کارتاژ کمتر دیده می شود و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =