داستان گل سرخ (رُز)۱۸

داستان گل سرخ (رُز)۱۸

{ رسم حلقه به گوش نمودن۲ }

 

اسم سمیع خداوند آمده بلافاصله کلمه علیم آمده است. و از کثرت این استعمال در آیات قرآن می توان بدین نکته مهم پی برد که از نظر الله تبارک تعالی، سمع و شنیدن با علم آموزی ارتباط دارد.
در حکمت کهن نیز تعلیم و تعلم را به صورت حضوری که شاگرد استماع کلام استاد می نماید را مفید به فایده می دانستند. و صرف خواندن کتاب که با بصر ارتباط دارد را مفید به فایده نمی دانستند.

نکته : یک استاد حقیقی معنوی می تواند با یک خطبه خواندن نه تنها مفهوم کلام خویش را به شاگرد منتقل نماید. بلکه می تواند تخم معرفت آن جوهری را که استاد با اتصال بدان از آن نوع معرفت سخن می گوید را در جان شاگرد خویش بکارد. و شاگرد اگر مستعد باشد و آن تخم را پرورش دهد و مواظبت نماید. درخت پربار معرفت ببار می آورد.
تعجب می کنم از افرادی که به دنبال استادند تا به نزد استاد بروند. تو چشم و گوش معنوی خویش را باز کن استاد آماده است و از راه دور می تواند تو را تدریس نماید. به خدمت بزرگان رسیدن، ادب می خواهد و استفاده نمودن از بزرگان مستلزم این است که بستر استفاده را فراهم آورده باشی!

حکمت گوش و استماع بسیار زیادتر از آن است که در این مختصر بگنجد. علی ای حال از موضوع اصلی دور نشویم. گفتیم که گوشواره در گوش نمودن نماد حلقه بندگی و متابعت و حرف شنوی از مولی است. یکی از حکمت های باطنی مهم حلقه به گوش نمودن در واقع اعلام این مهم است که گوش این فرد و به تبعش فکر این فرد وقف مولایی است که از گوشش به نیت وی حلقه رد نموده اند. اگر آن مولی الله تبارک تعالی باشد یعنی این گوش، وقف بندگی و عبدیت و شنیدن فرمان حق تبارک تعالی است. و با سنت حلقه به گوش نمودن و وقف گوش فرزند از خداوند می خواهیم که گوش این فرزند را از القائات شیاطین انسی و جنی محفوظ نگه دارد. و اگر از این فرزند حلقه به گوش خطایی در خدمت و بندگی و پیروی از فرمان حق تبارک تعالی سرزند. خداوند گوش این بنده خویش را بکشد و با تأدیبش مانع از خطاهای بیشتر وی شود.

در گذشته ها که بعضی پیران فتیان و قلندران و خاکساران _برخلاف مدعیان عمدتا بی معنی فعلی_ اهل باطن و صاحب اسرار بودند رسم حلقه به گوش نمودن مرید توسط پیر به درستی انجام می گرفته است و پیر با درست انجام دادن این رسم کهن که همراه با آداب و مناسک و ادعیه خاصی بوده است رشته مثالی ای را به گوش مرید حلقه به گوش شده وصل می نموده است. در واقع با عمل صحیح از یکی از خزینه های مربوط به حلقه به گوش نمودن در عالم مثال، رشته ای مثالی توسط موکلین به گوش مرید وصل میشده است و از درون حلقه می گذشته است. با این عمل مرید وقف غلامی خاندان نبوت و امامت و شاه مردان حیدرکرار علیه السلام می شده است. و چنانچه اگر می خواسته از راه خدمت به اهل بیت، به طور جدی تخطی نماید و کلا از راه خارج شود توسط موکلین گوش مالی میشده است.

یکی دیگر از حکمت های ظاهری رسم حلقه به گوش نمودن در گذشته نشان دادن بندگی و حرف شنوی بوده است و نشان دادن اینکه غلام مربوطه صاحب و مولی دارد.

نکته : به نظر فقیر اینکه در نزد اقوام کهن، زنان هنگام مراسم ازدواج گوشواره به گوش می نمودند نیز ریشه در این مسئله دارد که زن در واقع حلقه متابعت و پیروی از شوهر خویش را به گوش می نموده است.

نکته دیگر :مولی برای مسلمین الله تبارک تعالی است و یا برای قلندران ائمه اطهار علیهم السلام می باشد. برای شیطن پرستان، شیطن لعنت الله علیه و یا سایر موجودات شیطنی می باشد و نظیر رشته مثالی ای که برای قلندران، به گوش وصل میشده در آیین ها و مناسک شیطانی باطنی نیز این امر صورت می گرفته است. و در واقع گوشواره به گوش نمودن این افراد غلامی و بندگی شیطان لعنت الله علیه است. البته ذکر این نکته ضروری است که گوشواره به گوش نمودن شیطان پرستان ظاهری فعلی در غرب و در ایران عزیزمان در حد نمادین است و رشته ای مثالی بدان متصل نیست.

ادامه دارد….

منبع:eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × چهار =