ذوالقرنین قرآن کیست؟ ۳۷

ذوالقرنین قرآن کیست ۳۷

{احادیث ذوالقرنین ۲۶}

{نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی آسمان شب ۱}

ادامه…👇

خواننده گرامی دانش پیشرفته آنوناکی ها و در راس آنان ایزد انلیل را که در دورانی نسبتا طولانی رئیس و سرور ایزدان میان رودان بوده است را در آفرینش کلنگ طلایی ملاحظه نمودید. این یک نمونه از صدها نمونه در اساطیر میان رودان است که نشان می دهد آنوناکی ها ابداً شباهتی به آنچه طرفداران نظریه فضانوردان باستانی می گویند ندارند. هر کسی که با متن الواح اندکی آشنایی داشته باشد. چنین روایت هایی را در جای جای متون اسطوره ای ملاحظه می نماید در اساطیر میان رودان از ایزدان کشاورزی و چوپان و هوا و انواع قوای طبیعی و کواکب یاد شده است. بسیاری از این ایزدان در واقع شبه صورت های فلکی در نزد مردمان جهان باستان بوده اند. که پیشینیان از صورت آنان بت ها می ساختند و آنها را می پرستیدند. کیش ستاره پرستی مهمترین کیش دوران باستان علی الخصوص در میان رودان بوده است که حضرت ابراهیم خلیل الله (علیه السلام) نیای بزرگ اعراب و عبرانی ها و پدر ادیان توحیدی ابراهیمی (کلیمی، نصاری، اسلام) مقابل این کیش (ستاره پرستی) ایستادگی نمودند و مردم زمان خویش را به سوی توحید خداوندی و خالق خورشید و ماه و کواکب و کل جهان مادی و معنوی رهنمایی نمودند. طرفداران نظریه فضانوردان باستانی آنچنان از دانش پیشرفته آنوناکی ها و دانش ژنتیک و یوفوی آنان سخن می گویند و لاطائلاتی را به هم می بافند که مرغ پخته در دیگ خنده اش می گیرد. بارها گفته ام و اکنون نیز می گویم نباید بین مبحث وجود یوفو _چه در حال و چه در دوران کهن_ و مبحث اساطیر باستانی ملل خلط شود. اشتباهی که متاسفانه طرفداران نظریه فضانوردان باستانی در غرب به نظر فقیر آگاهانه و در موارد اندکی ناآگاهانه انجام می دهند و با قدرت رسانه ای خویش و ساخت مستندهایی نظیر ما و فرازمینی ها و … حقیقت را منحرف می کنند.
اینکه در بعضی تمدن ها نگاره هایی شبیه به یوفو وجود دارد ارتباطی با ایزدان تمدن ها و موجودات اسطوره ایشان ندارد و نباید بین اساطیر تمدن های کهن و یوفو خلط نمود زیرا اساساً دو مبحث جدای از هم می باشند.

اما انلیل که از الواح میان رودان اینگونه بر می آید که روزگاری رهبر و رئیس ایزدان میان رودان بوده در نظر این مردمان، ایزد و رب النوع صورت فلکی عوا یا گاوران بوده است. به فقرات زیر در باره انلیل توجه فرمایید: 👇

{ انلیل (اللیل) Enlil (Ellil)

انلیل (اللیل اکدی) یکی از مهمترین خدایان در مجموعه خدایان معابد اصلی pantheon بین النهرین به شمار می رود. بنابر یک شعر سومری ختی خدایان دیگر، در مقابل شکوه و جلال او به حساب نمی آمدند. گاهی گفته می شود که او از اخلاف ان An و برادر الهه ارورو Aruru است.
همچنین توصیف شده که وی سلف انکی Enki و نین کی Ninki (《خداوندگار و بانوی زمین》) بوده، و ارتباطی به خدا انکی Enki ندارد.
همسر وی (انلیل) نین لیل Ninlil (یا سود sud) می باشد. در میان فرزندان انلیل Enlil می توان به الهه اینانا Inana و خدایان ادد Adad (ایشکور Iskur)، نانا_ سوئن Suen _ Nanna، نرگل Nergal، پبیلسگ Pabilsag، نوسکو Nusku، اوتو Utu (شمش shamash)، اورش Urash، زببه Zababa و انوگی Ennugi، اشاره کرد. نوسکو Nusku، وزیر انلیل Enlil است. مرکز بزرگ پرستش انلیل، معبد ا_کور E_kur (《خانه کوهستان》) در نیپور Nippur واقع در حاشیه شمالی سومر بوده و اغلب مواقع انلیل Enlil، 《کوهستان عظیم》 و 《پادشاه سرزمینهای نامساعد》خوانده می شد که احتمالا در ارتباط با سلسله جبال زاگرس بوده است. دیگر تمثیلهایی که برای توصیف شخصیت وی به کار می روند به قرار زیر است: پادشاه، خداوند تعالی، پدر و خالق، 《طوفان سهمناک》 و 《گاو وحشی》 و نیز به طور قابل ملاحظه ای «سوداگر». گاهی او را به نام نونمنیر Nunamnir نیز می خواندند. با وجودی که در یک متن به او به عنوان 👈باد شرق و باد شمال اشاره شده، شواهدی مبنی بر ارتباط نام انلیل با لیلا Lila/لیلو lilu/ یا دیو باد صحرا، در دست نیست. کاسی ها، اللیل را در پایتختشان یعنی دور _ کوریگلزو Dur_Kurigalzu (اقر غوف امروزی)، می پرستیدند. از نظر ستاره شناسی اللیل Ellil با صورت فلکی 👈عوا، هماهنگ بود. نماد اللیل Ellil در هنر نو _آشوری، 👈کلاه شاخدار horned cap است. } (کتاب فرهنگنامه خدایان، دیوان و نمادهای بین النهرین باستان مدخل انلیل صفحات ۱۳۰ و ۱۳۱)

نکته۱: به وجود تاج شاخدار برای ایزد انلیل توجه نمایید. تاج شاخدار در میان رودان تاج ایزدان بوده و ذوالقرنین قرآن نیز احتمالاً این تاج معروف را بر روی سر خویش می گذاشته است.

 

ادامه دارد…

منبع:https://eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

خاک شناسی معنوی ۸ – شب والپورگیس ۱

{خاک شناسی معنوی ۸ }        { شب والپورگیس ۱ } بسم الله الرحمن الرحیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *