ذوالقرنین قرآن کیست ?۶۶

ذوالقرنین قرآن کیست ?۶۶

{نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب ۲۷}

{انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۲۱}

در حدیث دوم اشاره شده بود که حضرت ابراهیم علیه السلام پنج سرزمین را در ملکوت زمین مشاهده ننموده است. ابتدا به عدد پنج سرزمین در ملکوت زمین توجه نمایید که به وجود پنج مُلک در دروس عالم المسط که پیشتر از آن سخن گفتیم بی شباهت نیست!
اما از این شباهت که بگذریم در آیه قرآن از مشاهده ملکوت زمین و آسمانها توسط حضرت ابراهیم علیه السلام سخن رفته است حال آنکه در حدیث الاختصاص، نقل شده که حضرت پنج سرزمین را در ملکوت زمین مشاهده ننموده است. و این تنها در صورتی با آیه مربوطه قابل جمع است که بگوییم منظور از مشاهده ملکوت زمین، مشاهدهٔ سرزمین های اثیری و لطیف در زمین مادی ما نبوده است. زیرا خداوند قصد هدایت ابراهیم خلیل علیه السلام را در برابر باورها و مذهب مشرکین زمان خویش را داشته و مشاهده سرزمین های پنج گانه کمکی به ابراهیم خلیل علیه السلام در فهم باطل بودن مذهب مشرکین نمی کرده است.

اما در قرآن مجید و عزیز در آیه ۴۹ سورهٔ مبارکهٔ نجم نیز اشاره تلویحی به پرستش ستاره شعری یا همان شعرای یمانی که از ثوابت آسمان شب است و در صورت فلکی کلب اکبر قرار دارد شده است: 👈 {وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى =و هم اوست پروردگار ستاره شعرى (۴۹)}
بدیهی است که اعراب، تنها جرم سماوی ستاره شعری را نمی پرستیدند. بلکه رب النوع، آن را می پرستیدند.
به فقرات زیر از فصل چهارم کتاب باورها و اسطوره های عرب پیش از اسلام توجه نمایید. این فصل از این کتاب ارزشمند نه تنها در شناخت اساطیر و باورهای اعراب مهم است بلکه احکام نجوم را نیز تا حدودی در باور آنان مشخص می نماید بنابراین از منظر علم تنجیم نیز مهم است: 👇

{فصل چهارم: دبران و ثریا و شعریان

دبران و ثریا

اعراب به پرستش ماه و خورشید اکتفا نکردند، آن ها شمار بسیاری از ستارگان و سیارات را می شناختند و آن ها را پرستش می کردند. از جمله زحل و جوزاء و جبار را گرامی می داشتند. بنی لخم و جرهم مشتری را می پرستیدند و گروهی از قبیله ی طیّ سهیل را ستایش می کردند. سهیل همان ستاره ای است که [گمان می رفت] اگر چشم شتر به آن بیفتد درجا می میرد. گروهی از قبایل ربیعه، «مرزم» را می پرستیدند و «مرزمان» دو ستاره ای هستند که با دو ستاره ی شعرا همراهند، هم چنین در مورد عطارد گفته اند که در میان اعراب بنی تمیم عبادت می شده است. از زیباترین داستان ها از بقایای اساطیر اعراب_ آن است که قمر تصمیم گرفته بود تا دبران با ثریا ازدواج کند، و آن گاه که از ثریا خواستگاری کرد، ثریا از پذیرش پیشنهاد ازدواج سرباز زد و به او پشت کرد و گفت با این برهوتی که هیچ مال و ثروتی ندارد، چه کند? پس دبران «قلاص» خود [یعنی شتران خود] جمع کرد تا به واسطه ی آن توانگر شود و سپس به هر جا که ثریا می رفت، به دنبالش روانه می شد و صداق و مهریه ی ثریا را به پیش می فرستاد، یعنی «القلائص» را. و عیوق_همان ستاره ای که پرتو سرخ رنگ دارد و قبل از جوزاء طلوع می کند _دبران را از دیدار ثریا محروم می کند [عاق عن لقاء الثریا] و به همین جهت آن را «عیوق» نامیدند. طفیل غُنوی _که به نظر ابوالفرج از بزرگ ترین شاعران عرب است و بهترین توصیفات را درباره ی اسب دارد _در بیتی به وفاداری دبران به «قلاص» خود اشاره کرده است:
«امّا ابن طوق فقد اوفی بذمته
کما وفی بقلاص النجم حادیها»
(ابن طوق به پیمانش وفا کرده است [دین خود را پرداخته است] به همان گونه که ساربان قلاص به پیمان وفا کرد).
در این بیت منظور از «النجم»، ثریا است که تشکیل شده است از دو کوکب در کوهان صورت فلکی ثور که در میان آن ها، سه کوکب دیگر قرار دارد که با یکدیگر جمع شده، نزدیک به هم قرار دارند و به خوشه ی انگور شباهت دارند…واعراب آن را به منزله ی یک کوکب واحد می شمارند و آن را نجم می نامند.
ابوریحان بیرونی می گوید: واژه ی ثریا، مصغر «ثروی» است و ریشه ی آن از کلمه ی «الثروه» می آید و به معنی اجتماع و کثرت عدد است. گروهی نیز معتقدند بارانی که بعد از طلوع آن می بارد، ثروت به همراه دارد، به همین جهت آن را ثریا نامیده اند.
و قلاص، به معنی شتر جوان است که مطابق این داستان دبران آن را به عنوان صداق یا مهریه برای ثریا تعیین کرده است. دبران نیز به دلیل آن که همواره در پشت سر ثریا حرکت می کند به همین نام نامیده شده است. علاوه بر آن، اسامی راعی، تالی، تابع، حاوی، مخدج، لقب های دیگری ست که بر دبران نهاده اند. دبران خود، کوکب سرخ رنگ بزرگی ست که در چشم ثور جنوبی واقع شده است. نام دیگر آن «الفنیق» است به معنای شتر درشت اندام و آن ستاره ای که در اطراف آن است، همان قلاص است که پیش از این گفته شد.}

ادامه…👇

@soltannas

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − 3 =