ذوالقرنین قرآن کیست ?۷۲ 

ذوالقرنین قرآن کیست ?۷۲

{نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب۳۳}

{انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۲۶}

{ارتباط احکام نجومی با اسطوره ۲}

{خاتم آفتاب
سنگ سپید که بر وی خطها بود و همچنین سنگی است که آن را سنباده خوانند از قسمت آفتاب است. چون قمر در برج اسد باشد و به آفتاب ناظر بود به نظر سعد، این سنگ را بستاند و برو نقش کند 👈صورت مردی ایستاده، دستش گشاده، چنانکه سلام می کند، و در دست چپ زوبینی دارد، با سپری و تازیانه، و اژدها در زیر هر دو قدمش، و این نگین را بر انگشتری زر نشاند. … .

خاتم زهره
سنگ 👈لاژورد زهره راست، چون بر آن خطهای سرخ باشد. و بررنگ زر بهتر است. روز آدینه ابتدا کند، و قمر در برج ثور و یا در برج میزان باشد و برو صورت زهره نقش کند برین صورت: 👈زنی برهنه… نزدیک او، و سلسله در گردن دارد، و پیش او کودکی خرد شمشیری بر گردن نهاده، و به زیر قدم او این چهار حرف نقش کند: ح، ع، ع، ع.

خاتم عطارد
سنگ رخام عطارد راست. روز چهارشنبه ابتدا کند بررخام برین صفت: 👈صورت مردی جامهٔ نیکو پوشیده، و در دست راست قضیبی دارد، و در دست چپ سفال بی دسته، و بر یک پهلو دوپر دارد ایستاده، و بر سر خوچ دارد مانند خروه، و بر قدم نیز خوچ دارد، و بر پهلوی چپ خروهی خرد ایستاده، و در زیر قدمش چشمهٔ آب، و بر پهلوی راست این چهار حرف نقش کرده: ر، ه، ه، ه. … .

خاتم قمر
بر سنگ جزع که در قسمت قمر است نقش کند، روز دوشنبه در ساعت اول چون قمر در برج سرطان مسعود باشد، 👈 صورت زنی ایستاده بر دو گاو، در دست راست تازیانه، و بر سرش ماننده ماه، و در زیر نگین این حرف را نقش کند… و انگشتری از سیم سازد. }

خواننده عزیز توجه نماید که چگونه در طلسمات کواکب، هر کدام از کواکب دارای صورتی می باشد.
براستی این صورت ها چه می باشد ?! همانگونه که پیشتر گفته شد افلاک دارای نفوس فلکی هستند که در سیر افلاک با سالک سیار سخن می گویند. معمولا تجلی نفوس افلاک بی صورت است. اما گاه ممکن است صورتی از نفس فلک نیز بر سالک متمثل شود. اما بعید است که صورت کواکب یاد شده (باید توجه داشت که خود کوکب با فلک آن کوکب فرق دارد) همان نفس افلاک باشد. زیرا ما در صورت کوکب زهره، زنی برهنه را ملاحظه می نماییم. و بعید است که نفس فلکی زهره به صورت زنی برهنه متمثل شود. این برهنه بودن صورتی که بر خاتم کوکب زهره منقش می شود به بعضی تمثال های رب النوع کوکب زهره در تمدن میان رودان یعنی ایشتر شباهت دارد. زیرا ایشتار در بعضی نگاره هایش تقریبا به طور کامل برهنه است. اما ماجرا زمانی جالب می شود که بدانیم همتای سومری ایشتار یعنی ایزدبانوی اینانا _بعضی اسطوره شناسان اینانای سومری را همان ایشتار سامی می دانند. و بعضی دیگر آنها را دو ایزد بانوی جدای از هم می دانند._ اینانا در اسطوره معروف سومری انمرکار و فرمانروای ارت (سرزمینی در فلات ایران به احتمال قوی تمدن جیرفت) علاقه بسیاری به سنگ لاجورد دارد. به فقرات زیر از جلد دوم کتاب تاریخ تمدن بین النهرین صفحات ۲۸۰ و ۲۸۱ دربارهٔ اسطوره انمرکار توجه فرمایید: 👇

{«سینهٔ توفان» جایی که سرنوشت…
اوروک سرزمین بزرگ، قلب…
…عبادتگاه بزرگ آنو…
[پس از] روزهایی که [فرمان] آفرینش [صا] در [شده بود]،
اوروک، کولّب، خانهٔ…
ایگیگی … با سرهای بلند،
در شراب…لبریز،
جو خالدار… لبریز،
جو خالدار…، در باران،
اوروک، کولّب… ،
سرزمین دیلمون…،
خانهٔ انش[ان]… ،
[گی]پروی مقدس … ،
[اجرکاری] کولّب … همچون مغاکی،
….، … حمل نمی کند،
…، … نمی سازد،
سنگ …، مفرغ، سرب، قطعات سنگ لاجورد،
…همچون یکی از کوه هایش به زیر نمی آورند،
…شستشو نمی کنند،
… ساکن [نمی شوند].
(تقریباً شش سطر از میان رفته است)
همچون … میوه… شکوفا می شود،
اینانا بر فرمانروای ارتّ،
تاج …را (بر) سر (او) نهاد.
(اما) به او مانند فرمانروای کولّب، (التفات) نکرد.
(مردم) ارتّ برای إانّ سنگ (لاجورد) [به زیر آوردند]،

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − نه =