عامل و عاملیت در علوم غریبه ۲

{عامل و عاملیت در علوم غریبه ۲}

{شمه ای از اسرار حرف جیم ۱}

چهار جفت ملک الموکلین حرف جیم در خدمت دودمان جلالیان است. در گذشته هر کدام از چهار شاخه این دوده (غلامعلیشاهی، معصوم علیشاهی و نورایی و عجم) یک جفت ملک الموکل حرف جیم را در اختیار داشتند. اما در یک قرن اخیر از دوران حاج مطهر چهار جفت ملک الموکل تنها در خدمت شاخه غلامعلیشاهی بوده اند.
می دانیم که حرف جیم بر اساس جدول معروف طبایع حروف حرفی آبی است. بدین خاطر ملک الموکلین حرف جیم نقشی بسیار مهم در آیین پیاله که مرحله دوم فقری این دوده است دارند.
مرحله پیاله عنصرش آب است و بر اساس آیین میترا کوکبش آناهید (زهره) است.
پیاله اگر پیاله باشد و توسط قطارکش داده شود. ملک الموکلین حرف جیم حاضر می شوند. اگر توسط مرشدین مجاز داده شود اعوان زیر دستشان حضور پیدا می کنند. بدین خاطر است که رسم است می گویند در هنگام نوشیدن پیاله باید چشم در چشم مرشد باشد و به پیاله نگاه ننماید. زیرا ممکن است مجذوب شود.
همچنین در گذشته در زمان خاصی از سال مراسمی با حضور قطارکش و بعضی مرشدین وی برگزار می شد که در آن پیاله ای کهن را می آوردند و ملک الموکلین حرف جیم حاضر می شدند و پاسخ سوالات مطرح شده را در آب پیاله می نوشتند. طبیعی است که دیدن پاسخ سوالات در پیاله تنها برای کسانی ممکن است که چشمشان به عالم ملکوت باز شده باشد.

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بیخبر ز لذت شرب مدام ما (خواجه شمس الدین 👈حافظ علیشاه از دوده عجم)

نکته : آن حرف جیم ج معروف که در نشان طریقه جلالیان وجود دارد برخلاف نظر اشتباه رایج ربطی به کلمه جلالی ندارد بلکه به ملک الموکلین حرف جیم ربط دارد. ایضا همین حرف جیم g در زبان انگلیسی در نشان طریقه های ماسونری وجود دارد که احتمالا از اینجا اخذ شده است و ربطی به کلمه god (خدا) یا geometry (هندسه و اعداد) آنگونه که خود ماسون های دون پایه می گویند ندارد. (کتبی که اساتید رتبه ۳۳ هم نوشته اند تماما توسط ماسون های دون پایه نوشته شده است. اینها اساتید سطح اول و ظاهری هستند بزرگانشان افرادی هستند که هیچ جا اسم و نشانی از آنها موجود نیست یا به سختی پیدا می شود)

نکته ۲ : حرف جیم عدد ملفوظی اش ۵۳ (ج ۳ ی ۱۰ م ۴۰) است. که برابر با عدد کلمه جن (۵۳) است. بر اساس جدول انتساب حروف به کواکب جیم منسوب به زحل (اجهب) است. این زحل با سلوک جلالیان که بر اساس طریقه مهری کهن است انطباق دارد. زیرا مرحله هفتم یا پیرمغان کوکب مربی اش زحل است.
در علم الحروف یهود (سفر یصیرا) جیم منسوب به مشتری است و 👈چشم چپ متعلق به آن است. حرف ج در ادبیات عبری گیمل 👈ג است. و معنی آن شتر است. (در عبری شتر גמל گَمَل، گامال خوانده می شود) معادل عربی آن جمل است و معادل انگلیسی آن کمل camel است. شتر در نجوم احکامی ایرانی منسوب به قمر است (التفهیم جدول صص ۳۷۷ و ۳۷۸) همچنین در التفهیم در صفحه ۳۸۹ و جدول 《آن صورتها که ستارگان را بدو نگارند》 آمده که 👈{زهره: زنی بر اشتری برنشسته و پیشش بربط است و همی زند. و…} از این فقره ارتباط شتر با کوکب زهره اثبات می شود. پیشتر در یکی از مطالب کانال اشاره نمودم. یارسان ها در ماه … مراسم خاص و پنهانی دارند که توسط بزرگان باطنیشان برگزار می شود و در آن برای اردوی سورا آناهیتا شتر قربانی می کنند. و بزرگانشان ظرف دیگ جوش مخصوص را خود تا بلندی چهار کوه … حمل می کنند. پیاله در یارسان سورا نامیده می شود که لقب ایزدبانوی آناهیتا است. همچنین بزرگان باطنیشان معمولا اسم باطنی _نه شناسنامه ای_ یکی از فرزندان دختر خویش را سورا می گذراند. به امید آنکه وی تجلی اردوی سورا آناهیتا در عالم انسانی باشد.

نکته ۳: اگر به شکل حرف گیمل 👈ג عبری دقت نمایید شکل شتر را می توانید در آن تشخیص دهید. מ میم و ל لامد بینه حرف گمل هستند. מ م عددش ۴۰ و لامدל ۳۰ است. که مجموعا عددش هفتاد می شود که با احتساب خود حرف گمل ג که ۳ است ۷۳ می شود. که می تواند اشاره به اسمای ۷۲ گانه یهوه در قبالا و عرفان یهود داشته باشد. (۷۲ اسم با یهوه می شود ۷۳)

نکته ۴: ذکر این‌ نکته خالی از لطف نیست که قطارکش که لقب پیر سرسلسله است. در اصطلاح یعنی فردی که ساربان یا رشته قطار شتران راه را به دست گرفته و به سوی مقصد می کشاند. به ارتباط جیم جلالیان و گیمل عبرانی (شتر) با معنای قطارکش دقت نمایید.

منبع: eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

هشدار در مورد اتفاقات دو ماه آینده ایران

بسم الله الرحمن الرحیم هر چند که مرگ ملکه پتیاره (پتیاره= در ادبیات پهلوی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 1 =