ماه خونین یا شب هکاته ۲

اما ایزدبانوی هکاته کیست ?
{ هکات hecate (اساطیر یونان) الهه ماه که ماهیت الهه آفتاب و الهه عالم اسفل نیز دارد. در جنگ ها و مسابقات ورزشی و شکار مردم را یاری می کرد و مددکار کودکان، گله ها و رمه ها بود، بعدها الهه سحر و جادو و راهنمای جاده گردید.
او را با سه سر و شش دست و نیزه مجسم کرده اند، در قرون وسطا به عنوان ساحر و جادوگر نیز شناخته شد. (کتاب فرهنگ سمبل ها، اساطیر و فولکلور صفحه ۸۱۴)

{ هکاته (HECATE/Hecate)

خدای بانوی مردگان، اما نه چون پرسفونه زن هادس، بلکه چون مسئول ظهور اشباح و سرپرست سحر و جادو: جادوگران به او متوسل می شوند؛ هکاته در حالی که مشعلی به دست دارد و مادیانها و سگان و گرگان همراه او هستند، تصویر می شود.
قدرت او بخصوص در شب دهشتبار است، او در نور تیره و تار ماه، تعیین هویت می شود. هکاته را اغلب به صورت زنی با سه بدن یا به صورت سه زن که از پشت به ستونی تکیه داده اند، تصویر می کنند. … او بخصوص در چهارراه هایی که تصویر او را بر افراشته اند، تقدیس می شود (DEVD,224)
هکاته، این خدایبانوی قمری و ختونایی، وابسته به کیشهای حاصلخیزی است. هر چند در واقع دو وجه متقابل را عرضه می کند؛ یکی از این دو وجه نیکخواه و نیک کردار است، به باروری و زایمان کمک می کند، از کشتی ها در دریا حمایت می کند، سعادت، فصاحت، پیروزی، و فراوانی خرمن و شکار را عنایت می کند و به سوی راه ارفئوسی تزکیه هدایت می کند؛ اما دروجهی دیگر هکاته ترسناک و جهنمی است: خدایبانوی اجنه و ترسهای شبانه و اشباح و غولهای ترسناک است، او ساحر و ارباب سحر و جادو است. و جز با ورد و جادو یا معجون عشق و یا مرگ نمی توان او را دور راند. (LAVD,497)
افسانه ی او و تصاویرش با سه بدن و سه سر به تعابیر نمادینی در سطوح مختلف ارتباط می یابد. به عنوان خدایبانوی قمری، نشانگر سه مرحله ی اهله ی قمر است (تربیع اول و ثانی، و محاق ) که این سه مرحله در ارتباط با تغییرات زیستی نیز هستند.
به عنوان خدایبانوی ختونیایی، او سه طبقه جهان را به هم ارتباط می دهد : دوزخ، زمین و آسمان، و در این مقام به عنوان خدایبانوی چهار راه تقدیس می شود؛ زیرا در یک چهار راه هر تصمیمی که گرفته شود تصمیم گیرنده را یا به جهتی افقی در سطح زمین، و یا عمیقتر به جهتی عمیقتر و عمودی در این یا آن سطح زندگی راهبری می کند. و سرانجام کاهنه ی ظهور اشباح در شب، نماد ناخودآگاه است، جایی که وحوش و غولها آشوب می کنند و در هم می ریزند: او جهنم مجسم روانیات، و همچنین مخزن نیرویی برای نظم دادن است، همانگونه که در کیهان، خواء (کائوس) تحت تأثیر روح نظم می گیرد. } (فرهنگ نمادها جلد پنجم صفحات ۵۸۱ الی ۵۸۳)

پایان

منبع:https://eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − چهار =