برنامه حسابداری فراسامان

حسابداری فراسامان:

برای دانلود برنامه به انتهای مطلب مراجعه کنید

خلاصه ای درباره برنامه:

 • دمو دارد
 • ماژولی نمی باشد
 • استفاده از دیتابیس SQL , ….
 • نصب ساده
 • محیط کاربری ساده و سبک
 • قابلیت شبکه و اینترنتی دارد
 • پشتیبانی دارد
 • آدرس : تهران، میدان فاطمی ابتدای خیابان شهدای گمنام ، پلاک ۲۹،واحد ۶
 • تلفن های تماس : ۸۶۰۲۱۸۹۸ ۰۲۱

انواع برنامه حسابداری:

۱- پیمانکاری:

این نسخه شامل سه نوع می باشد: ۱- ساده ۲- متوسط ۳- پیشرفته

 • ساده
 • متوسط
 • پیشرفته

-طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف اعتبارات طرف حسابها, تعریف طرف حساب, تعریف کالا.

-رسید/تحویل های دستی: دریافت خدمات, ارائه خدمات.

-انبارگردانی و قیمت تمام شده: ورود اطلاعات انبار گردانی.

-مالی: تغییر وضعیت پرداختی , تغییر وضعیت دریافتی, برداشت از بانک, پرداخت سند, پرداخت نقد, دریافت سند, دریافت نقد, واریز به بانک.

-گروه حسابها و کنترل آنها: معرفی حساب معین, معرفی حساب کل.

-پیکربندی: پیکربندی سیستم.

-وام و فروش اقساطی +عملیات پایان دوره: سند سود و زیان, صدور سند اختتامیه و افتتاحیه, عملیات بستن انبارها.

-عملیات جامع برای گزارشها: تنظیمات پیشرفته کریستال ریپورت.

-برخی گزارشهای موجود: گزارش فروش ریالی ماهانه, گزارش فروش مقداری ماهانه, گزارش تغییر وضعیت چکهای دریافتی, گزارش مغایرت انبار گردانی, گزارش رسید ها و تحویلهای ماهانه, گزارش موجودی به تفکیک کالا, گزارش لیست پکیج ها, گزارش چکهای صادره بتفکیک دریافت کننده.

-مجوزها و فاکتورها: مجوزها, فاکتورها.

 

-رسید/تحویل های دستی: تحویل دستی, رسید دستی.

-انبارگردانی و قیمت تمام شده: محاسبه بهای تمام شده.

-مالی: تعریف صندوق.

-حسابداری: ثبت سند.

-گروه حسابها و کنترل آنها: کنترل حساب معین و تفصیل.

-کاربران و دسترسی ها: تعیین حقوق دسترسی گروه کاربران, معرفی گروه کاربران.

-تولید: تعریف سری ساخت.

-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش نقدینگی, گزارش موجودی کالا به تفکیک انبار, گزارش روزنامه, گزارش چاپ لیستی تغییر وضعیت چکها, گزارش چاپ گروهی چک, گزارش .

-انبار: تعریف انبار.

 

-طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف طبقه کالا.

-مالی: تعریف تنخواه.

-حسابداری: معرفی مراکز هزینه, جستجوی ریالی و آرتیکلی اسناد, مشاهده تراز تفصیل, مشاهده تراز طبقات تفصیل, مشاهده تراز معین, مشاهده تراز کل, دفتر معین, دفتر تفصیل, دفتر کل.

-گروه حسابها و کنترل آنها: تعیین انواع ورود و خروج مجاز برای انبارها, طبقات مجاز برای مبناها, طبقات مجاز برای ورود/خروج انبار, معرفی حساب طبقه تفصیل.

-وام و فروش اقساطی +عملیات پایان دوره: تسهیلات مالی.

-کاربران و دسترسی ها: تعیین دسترسى رسید/تحویل براى گروه کاربران, تعیین دسترسی انبارها و گروه کاربران.

-عملیات جامع برای گزارشها: عملیات درختواره.

-ارز: تعریف ارز.

-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش چاپ تجمعی اسناد, گزارش صدور گروهی اسناد, گزارش ترازنامه, گزارش صورتحساب سود و زیان انباشته, گزارش صدور اسناد دائم, گزارش.

-صدور سند کل, گزارش موجودی به تفکیک سری, گزارش های فاکتورهای تسویه نشده که مدت اعتبار آنها فرا رسیده, گزارش سند عملیات, گزارش کاربرگ سالیانه گردش معین, گزار.

۲- تولیدی:

این نسخه شامل سه نوع می باشد: ۱- ساده ۲- متوسط ۳- پیشرفته

 • ساده
 • متوسط
 • پیشرفته

-طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف اعتبارات طرف حسابها, تعریف طرف حساب, تعریف کالا.

-انبارگردانی و قیمت تمام شده: ورود اطلاعات انبار گردانی.

-مالی: تغییر وضعیت پرداختی , تغییر وضعیت دریافتی, برداشت از بانک, پرداخت سند, پرداخت نقد, دریافت سند, دریافت نقد, واریز به بانک.

-گروه حسابها و کنترل آنها: معرفی حساب معین, معرفی حساب کل.

-پیکربندی: پیکربندی سیستم.

-تولید: معرفی استاندارد مصرف.

-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش تغییر وضعیت چکهای دریافتی, گزارش مغایرت انبار گردانی, گزارش موجودی به تفکیک کالا, گزارش لیست پکیج ها, گزارش چکهای صادره بتفکیک دریافت کننده.

-مجوزها و فاکتورها: مجوزها, فاکتورها.

-طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف طبقه کالا.

-رسید/تحویل های دستی: تحویل دستی, رسید دستی.

-انبارگردانی و قیمت تمام شده: محاسبه بهای تمام شده.

-مالی: تعریف صندوق.

-حسابداری: ثبت سند.

-گروه حسابها و کنترل آنها: کنترل حساب معین و تفصیل.

-وام و فروش اقساطی +عملیات پایان دوره: سند سود و زیان.

-کاربران و دسترسی ها: تعیین حقوق دسترسی گروه کاربران, معرفی گروه کاربران.

-عملیات جامع برای گزارشها: تنظیمات پیشرفته کریستال ریپورت.

-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش نقدینگی, گزارش تولید و فروش , گزارش فروش ریالی ماهانه, گزارش فروش مقداری ماهانه, گزارش رسید ها و تحویلهای ماهانه, گزارش موجودی کالا به تفکیک انبار, گزارش استاندارد محصولات, گزارش روزنامه, گزارش ترازنامه, گزارش چاپ لیستی تغییر وضعیت چکها, گزارش چاپ گروهی چک, گزارش لیست دریافتی و پرداختی ها, گزارش خلاصه لیست رسید/تحویل به تفکیک تاریخ رسید/تحویل, گزارش چکهای صادره بتفکیک بانک.

-انبار: تعریف انبار.

-مالی: تعریف تنخواه.

-حسابداری: معرفی مراکز هزینه, جستجوی ریالی و آرتیکلی اسناد, مشاهده تراز تفصیل, مشاهده تراز طبقات تفصیل, مشاهده تراز معین, مشاهده تراز کل, دفتر کل.

-گروه حسابها و کنترل آنها: معرفی حساب طبقه تفصیل.

-کاربران و دسترسی ها: تعیین دسترسی انبارها و گروه کاربران.

-عملیات جامع برای گزارشها: عملیات درختواره.

-تولید: تعریف سری ساخت.

-ارز: تعریف ارز.

-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش عملکرد تولید و فروش, گزارش لیستی محاسبه قیمت تمام شده محصول, گزارش عملکرد تولید و فروش مقداری, گزارش چاپ تجمعی اسناد, گ, گزارش صورتحساب سود و زیان انباشته, گزارش صدور اسناد دائم, گزارش صدور سند کل, گزارش کاربرگ محاسبه قیمت تمام شده محصول, گزارش.

-جمع گردش ریالی در انبار, گزارش موجودی به تفکیک سری, گزارش های فاکتورهای تسویه نشده که مدت اعتبار آنها فرا رسیده.

-پیامک: ارسال پیامک گروهی.

 

۳- بهای تمام شده:

عملیات انبار،برنامه ریزی تولید،خرید خدمات کارمزدی،حسابداری مالی،پرسنلی و احکام،پرداختهای موردی،دارائیهای ثابت،حسابداری انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی بصورت اتوماتیک و تولید،بهای تمام شده، تسهیم هزینه ها،سیستم جامع پیامک می باشد.

 • کنترلی و سرعت
 • کاهش هزینه ها و گزارشها
 • تسهیلات،سادگی،بهای تمام شده

کنترلی:
-کنترل کامل و مکانیزه موجودیها ، مقایسه تراز انبار و تراز مالی و کشف و رفع مغایرتهای احتمالی
-کنترل انواع گردشهای انبار علاوه بر کاردکس معمول انبار شامل مغایرتهای احتمالی در انتقال بین انبارها ، برگشت از مصارف و برگشت از فروش
-کنترل تحویل مصارف بر مبنای برنامه مصرف و مجوز مصرف متمم سیستم برنامه ریزی
-کنترل مقداری و زمانی تحویل فروش بر مبنای مجوز فروش واحد فروش
-کنترل قراردادهای فروش و خرید از لحاظ مقدار و زمان اعتبار
-ثبت دائم اسناد مالی بصورت هفتگی و یا ماهانه و غیر فعال شدن اصلاحات و یا حذف در سایر سیستمها پس از ثبت دائم اسناد
-حذف عملیات اپراتوری از واحد حسابداری مالی و توزیع این عملیات در سایر سیستمها و تبدیل واحد مالی به واحد کنترل کننده عملیات سایر سیستمها.

سرعت عمل در گزارشها:
-سیستم حسابداری استاندارد و صدور اسناد لحظه ایی مالی بر اساس نرخهای استاندارد و برآوردی برای کلیه گردشهای انبار
-محاسبه بهای تمام شده ماهانه بوسیله برآورد خریدهای فاقد صورتحساب با نرخهای استاندارد و برآورد تقریبی موجودی پای کار خط تولید بر مبنای برنامه تولید واحد برنامه ریزی
-صدور اسناد مکانیزه سایر سیستمها بصورت مستقیم در سیستم حسابداری مالی و درنتیجه به روز رسانی لحظه ایی حسابداری مالی با سایر سیستمها

کاهش هزینه:
-حذف کامل اسناد دستی مربوط به گردش موجودیها و صدور مکانیزه و کنترل مکانیزه موجودیها توسط سیستم های حسابداری انبار ، سیستم کنترل موجودیها و حسابداری صنعتی
جایگزینی کامل روشهای ارزیابی برآوردی و دستی برای گردشهای متفرقه انبار مانند برگشتهای مصرف ، رسید اضافه انبارگردانی با نظام حسابداری استاندارد و ارزیابی -خودکار تمامی گردشهای انبار
-محاسبه خودکار بهای تمام شده مواد در سیستم خرید
-محاسبه خودکار بهای تمام شده رسید نیم ساخته محصول و محصولات نهایی
-صدور خودکار اسناد ذخیره بازخرید و عیدی به صورت ماهانه

گزارشهای مدیریتی:
-گزارش انحرافهای نرخ و مقدار مصرف مواد ، انحراف نرخ دستمزد و سربار واقعی نسبت به استاندارد
-گزارش یادداشت بهای تمام شده فروش ضمیمه صورتهای مالی
-گزارش منابع و مصارف بانک
-گزارش پیش بینی کسری مواد بر اساس برنامه تولید ، موجودی فعلی و سفارشهای در راه
-امکان ارائه گزارشهای سلسله مراتبی و درختی از اطلاعات مانند گروه بندی های سلسله مراتبی از گردش انبار ، حسابهای مالی ، شرکتها و اشخاص و مرور اطلاعات از بالا به پائین

-ارائه گزارشهای مدیریتی تحت وب و سلسله مراتبی از اطلاعات
-امکان ارائه گزارش خواب مواد بر اساس نظام موجودی سری ساخت فروشنده مواد و سری ساخت محصول
-گزارش تاخیر دریافت صورت حساب های فروش بر اساس مقایسه زمان برآورد صورتحساب و تاریخ واقعی دریافت در سیستم دریافت و پرداخت
-امکان گزارش صورت وضعیت قرارداد بر اساس پیشرفت فیزیکی و ریالی هر قرارداد و گزارش وضعیت دریافت و پرداخت به تفکیک پیش پرداخت و پیش دریافت و دریافت و پرداخت بر اساس صورتحساب قطعی
-گزارش اخذ آخرین وضعیت اسناد و چکها در یک تاریخ مانند ۲۹ اسفند در ماههای بعد
-گزارش چکها و اسناد دریافتی و پرداختی سررسیده شده در محدوده زمانی مورد نظر آینده
-گزارش موجودی مقداری و امانی نزد دیگران و دیگران نزد ما

تسهیلات:
-امکان تعدیل متعدد صورتحساب خرید انبار حتی پس از ثبت دائم اسناد و صدور خودکار اسناد تعدیل مربوه در مصارف ، رسید محصول و تحویل فروش
-صدور دیسکت برای گزارشهای بیمه ، پرداخت حقوق ، پرداخت مساعده ، پرداختهای موردی و دریافت اطلاعات کارکرد از انواع دستگاههای مختلف کارت زنی
-امکان اصلاح مشخصات تمامی رسید تحویل انبار حتی پس از ثبت قانونی اسناد
-امکان برگشت محاسبات حسابداری انبار برای یک کالا
-امکان برگشت محاسبات حتی پس از ثبت دائم اسناد تعدیل انبار
-امکان محاسبه تعدیل برای طبقات و یا کالای دلخواه

سادگی:
-تشخیص خودکار حسابهای مالی مربوط به اسناد مکانیزه بر اساس مفاهیم معمول در هر سیستم مانند نوع گردش در رسید تحویل انبار ، منابع مصارف در دریافت پرداخت و نوع صورتحساب در سیستمهای خرید و فروش و در نتیجه صدور اسناد مکانیزه با حداقل اطلاعات اضافی توسط کاربر در سایر سیستمها

-نظام یکپارچه گزارش گیری
-امکان تعریف فرآیندهای سازمان با اسامی گویا و معنادار برای هر سازمان در سیستم مانند مجوزها ، قراردادها ، گردشهای انبار
-حذف بسیاری از سرفصل حسابهای تکراری از طریق ارائه گزارشهای کلی و سطح بالا در سیستم حسابداری مالی و ارائه گزارشهای سطوح پائین تر و متنوع در سایر سیستمها و درنتیجه سادگی حسابداری مالی و مکانیزم صدور اسناد خودکار سایر سیستمها

بهای تمام شده:
-محاسبه بهای تمام شده مواد اولیه در سیستم خرید بر اساس هزینه های کرایه حمل ، تخفیفات ، هزینه های مختلف خرید خارج شامل گشایش اعتبار ، ترخیص و …
-محاسبه بهای تمام شده سهم مواد بصورت خودکار برای خریدهای کارمزدی
-محاسبه بهای تمام شده خرید کارمزدی سهم دستمزد براساس صورتحساب کارمزدکار
-محاسبه بهای تمام شده رسید نیم ساخته در مراحل متعدد قبل از رسید محصول نهایی
-محاسبه بهای تمام شده رسید محصول نهایی به روش جذبی
-محاسبه تقریبی موجودی پای کار برای انتهای ماه و امکان اصلاح آن توسط کاربر
-گزارش بهای تمام شده محصولات و مقایسه آن با استاندارد مصرف برنامه ریزی و نرخهای استاندارد بودجه
-محاسبه بهای تمام شده به صورت تجمعی سالانه
-محاسبه خودکار گزارش بهای تمام شده محصولات ضمیمه صورتهای مالی

سایر ویژگیهای برجسته:
-امکان افزودن گزارشهای مورد نظر کارفرما به درختواره گزارشهای سیستم
-یکپارچکی کامل سیستمها و حذف تسهیلاتی مانند اجرای دوگانه سیستمها به صورت تک و مرتبط با سایر سیستمها
-بررسی و تایید اسناد طی دو مرحله بررسی اسناد و سپس تایید نهایی
-ادغام اسناد مالی به تفکیک نوع سند ، تاریخ ، صادرکننده و سیستم در یک روز
-امکان تعریف انواع روشهای مبادله پول و نقد در سیستم دریافت و پرداخت
-پوشش کامل نظام حسابداری استاندارد ، امکان تغییر نرخ استاندارد طی سال مالی ، امکان تعریف و برآورد نرخ استاندارد بر اساس سابقه اطلاعات موجود در سالها قبل مانند آخرین نرخ خرید ، نرخ موجودی و محاسبه خودکار سهم مواد نرخ استاندارد محصول بر اساس درختواره محصول
-پوشش کامل نظام موجودی انبار به تفکیک سری ساخت برای مواد و محصول
-امکان تعریف مشخصات خاص کالاها و جستجو در فرمهای عملیاتی بر اساس این ویژگیها

۴- جامع:

عملیات انبار ، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی بصورت اتوماتیک و تولید ، تا این تاریخ می باشد سه جلسه آموزش رایگان در محل شرکت.

-عرفی طرف حساب و کالا و خدمات :تعریف اعتبارات طرف حسابها ,تعریف طبقه کالا ,تعریف طرف حساب ,تعریف کالا
-رسید/تحویل های دستی :دریافت خدمات ,ارائه خدمات ,تحویل دستی ,رسید دستی

-انبارگردانی و قیمت تمام شده :محاسبه بهای تمام شده ,ورود اطلاعات انبار گردانی

-مالی :تعریف تنخواه ,تعریف صندوق , تغییر وضعیت پرداختی ,تغییر وضعیت دریافتی ,برداشت از بانک ,پرداخت سند ,پرداخت نقد ,دریافت سند ,دریافت نقد ,واریز به بانک:
حسابداری :معرفی مراکز هزینه ,ثبت سند ,جستجوی ریالی و آرتیکلی اسناد ,مشاهده تراز تفصیل ,مشاهده تراز طبقات تفصیل ,مشاهده تراز معین ,مشاهده تراز کل ,دفتر معین ,دفتر تفصیل, دفتر کل

-گروه حسابها و کنترل آنها :تعیین انواع ورود و خروج مجاز برای انبارها ,طبقات مجاز برای مبناها ,طبقات مجاز برای ورود/خروج انبار ,معرفی حساب طبقه تفصیل ,کنترل حساب معین و تفصیل ,معرفی حساب معین ,معرفی حساب کل
-پیکربندی :تنظیمات پیشرفته سندزنی ,پیکربندی سیستم
-وام و فروش اقساطی+عملیات پایان دوره :تسهیلات مالی ,سند سود و زیان ,صدور سند اختتامیه و افتتاحیه ,عملیات بستن انبارها
-کاربران و دسترسی ها :تعیین حقوق دسترسی گروه کاربران ,تعیین دسترسى رسید/تحویل براى گروه کاربران ,تعیین دسترسی انبارها و گروه کاربران ,معرفی گروه کاربران
-عملیات جامع برای گزارشها :عملیات درختواره ,تنظیمات پیشرفته کریستال ریپورت
-مدیریت جامع نرخها/تخفیفات/پورسانتها :مدیریت پورسانت ویزیتورها ,مدیریت جامع نرخها و تخفیفهای خریداران/فروشندگان

-تولید :معرفی استاندارد مصرف ,تعریف سری ساخت
-ارز:تعریف ارز
-لیست برخی گزارشهای موجود :گزارش نقدینگی ,گزارش عملکرد تولید و فروش , گزارش تولید و فروش ,گزارش فروش ریالی ماهانه ,گزارش فروش مقداری ماهانه ,گزارش تغییر وضعیت چکهای دریافتی ,گزارش مغایرت انبار گردانی ,گزارش رسید ها و تحویلهای ماهانه ,گزارش موجودی کالا به تفکیک انبار ,گزارش موجودی به تفکیک کالا ,گزارش استاندارد محصولات , گزارش عملکرد تولید و فروش -مقداری ,گزارش عملکرد تعدادی و ریالی فروش/تولید محصولات ,گزارش چاپ تجمعی اسناد ,گزارش صدور گروهی اسناد ,گزارش روزنامه ,گزارش ترازنامه ,گزارش صورتحساب سود و زیان انباشته ,گزارش صدور اسناد دائم ,گزارش صدور سند کل ,گزارش کاربرگ محاسبه قیمت تمام شده محصول ,گزارش چاپ لیستی تغییر وضعیت چکها ,گزارش چاپ گروهی چک ,گزارش لیست دریافتی و پرداختی ها ,گزارش جمع گردش ریالی در انبار ,گزارش لیست پکیج ها ,گزارش چاپ گروهی فاکتورها, گزارش موجودی به تفکیک سری ,گزارش های فاکتورهای تسویه نشده که مدت اعتبار آنها فرا رسیده ,گزارش خلاصه لیست رسید/تحویل به تفکیک تاریخ رسید/تحویل ,گزارش چکهای صادره بتفکیک دریافت کننده ,گزارش چکهای صادره بتفکیک بانک ,گزارش کاربرگ سالیانه گردش معین ,گزارش کاردکس ریالی کالاها
-رسید/تحویل های اتوماتیک باسکول :تحویل توسط باسکول ,رسید توسط باسکول ,معرفی وزن خالی ماشینها

-مجوزها و فاکتورها :فاکتور فروش ,مجوزها ,فاکتورها.
-انبار :تعریف انبار

۵- داروخانه:

این نسخه شامل کلیه عملیات تخصصی داروخانه بعلاوه انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی و تولید بصورت اتوماتیک می باشد.

-طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف اعتبارات طرف حسابها, تعریف طبقه کالا, بروز رسانی اطلاعات داروها, تعریف طرف حساب, تعریف کالا
-رسید/تحویل های دستی: تحویل دستی, رسید دستی
-انبارگردانی و قیمت تمام شده: محاسبه بهای تمام شده, ورود اطلاعات انبار گردانی
-مالی: تغییر وضعیت پرداختی , تغییر وضعیت دریافتی, برداشت از بانک, پرداخت سند, پرداخت نقد, دریافت سند, دریافت نقد, واریز ب بانک
-حسابداری: ثبت سند
-گروه حسابها و کنترل آنها: معرفی حساب معین, معرفی حساب کل
-پیکربندی: پیکربندی سیستم
-وام و فروش اقساطی +عملیات پایان دوره: سند سود و زیان, صدور سند اختتامیه و افتتاحیه, عملیات بستن انبارها.
-کاربران و دسترسی ها: تعیین حقوق دسترسی گروه کاربران, معرفی گروه کاربران
-عملیات جامع برای گزارشها: تنظیمات پیشرفته کریستال ریپورت
-مجوزها و فاکتورها: نسخه پیچی, فاکتورها

۶- شرکتی:

این نسخه شامل سه نوع می باشد: ۱- ساده ۲- متوسط ۳- پیشرفته

 • ساده
 • متوسط
 • پیشرفته

-طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف اعتبارات طرف حسابها, تعریف طرف حساب, تعریف کالا.
-انبارگردانی و قیمت تمام شده: ورود اطلاعات انبار گردانی.
-مالی: تغییر وضعیت پرداختی , تغییر وضعیت دریافتی, برداشت از بانک, پرداخت سند, پرداخت نقد, دریافت سند, دریافت نقد, واریز به بانک.
-گروه حسابها و کنترل آنها: معرفی حساب معین, معرفی حساب کل.
-پیکربندی: پیکربندی سیستم.
-وام و فروش اقساطی +عملیات پایان دوره: سند سود و زیان, صدور سند اختتامیه و افتتاحیه, عملیات بستن انبارها.
-عملیات جامع برای گزارشها: تنظیمات پیشرفته کریستال ریپورت.
-مجوزها و فاکتورها: مجوزها, فاکتورها.

-رسید/تحویل های دستی: تحویل دستی, رسید دستی.
-انبارگردانی و قیمت تمام شده: محاسبه بهای تمام شده.
-مالی: تعریف صندوق.
-حسابداری: ثبت سند.
-گروه حسابها و کنترل آنها: کنترل حساب معین و تفصیل.
-کاربران و دسترسی ها: تعیین حقوق دسترسی گروه کاربران, معرفی گروه کاربران.
-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش نقدینگی, گزارش موجودی کالا به تفکیک انبار, گزارش روزنامه, گزارش چاپ لیستی تغییر وضعیت چکها, گزارش چاپ گروهی چک, گزارش لیست دریافتی و پرداختی ها, گزارش خلاصه لیست رسید/تحویل به تفکیک تاریخ رسید/تحویل, گزارش چکهای صادره بتفکیک بانک.
-انبار: تعریف انبار.

-طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف طبقه کالا.
-رسید/تحویل های دستی: دریافت خدمات, ارائه خدمات.
-مالی: تعریف تنخواه.
-گروه حسابها و کنترل آنها: تعیین انواع ورود و خروج مجاز برای انبارها, طبقات مجاز برای مبناها, طبقات مجاز برای ورود/خروج انبار, معرفی حساب طبقه تفصیل.
-حسابداری انبار: رسید گروهی اسناد.
-وام و فروش اقساطی +عملیات پایان دوره: تسهیلات مالی.
-کاربران و دسترسی ها: تعیین دسترسى رسید/تحویل براى گروه کاربران, تعیین دسترسی انبارها و گروه کاربران.
-عملیات جامع برای گزارشها: عملیات درختواره.
-مدیریت جامع نرخها/تخفیفات/پورسانتها: مدیریت پورسانت ویزیتورها, مدیریت جامع نرخها و تخفیفهای خریداران/فروشندگان.
-ارز: تعریف ارز.
-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش رسید ها و تحویلهای ماهانه, گزارش چاپ تجمعی اسناد, گزارش صدور گروهی اسناد, گزارش ترازنامه, گزارش صورتحساب سود و زیان انباشته, گزارش صدور اسناد دائم, گزارش صدور سند کل, گزارش لیست افراد ارسالی پیامک, گزارش چاپ گروهی فاکتورها, گزارش موجودی به تفکیک سری, گزارش های فاکتورهای تسویه نشده که مدت اعتبار آنها فرا رسیده, گزارش سند عملیات, گزارش کاربرگ سالیانه گردش معین, گزارش کاردکس ریالی کالاها.

۷- شن و ماسه:

این نسخه شامل سه نوع می باشد: ۱- ساده ۲- متوسط ۳- پیشرفته

 • ساده
 • متوسط
 • پیشرفته

-طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف اعتبارات طرف حسابها, تعریف طرف حساب, تعریف کالا.
-انبارگردانی و قیمت تمام شده: ورود اطلاعات انبار گردانی.
-مالی: تغییر وضعیت پرداختی , تغییر وضعیت دریافتی, برداشت از بانک, پرداخت سند, پرداخت نقد, دریافت سند, دریافت نقد, واریز به بانک.
-گروه حسابها و کنترل آنها: معرفی حساب معین, معرفی حساب کل.
-پیکربندی: پیکربندی سیستم.
وام و فروش اقساطی +عملیات پایان دوره: سند سود و زیان, صدور سند اختتامیه و افتتاحیه, عملیات بستن انبارها.
عملیات جامع برای گزارشها: تنظیمات پیشرفته کریستال ریپورت.
-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش فروش ریالی ماهانه, گزارش فروش مقداری ماهانه, گزارش تغییر وضعیت چکهای دریافتی, گزارش مغایرت انبار گردانی, گزارش -رسید ها و تحویلهای ماهانه, گزارش موجودی به تفکیک کالا, گزارش لیست پکیج ها, گزارش چکهای صادره بتفکیک دریافت کننده.
-رسید/تحویل های اتوماتیک باسکول: تحویل توسط باسکول, رسید توسط باسکول, معرفی وزن خالی ماشینها.
-مجوزها و فاکتورها: فاکتورها.

-رسید/تحویل های دستی: تحویل دستی, رسید دستی.
-انبارگردانی و قیمت تمام شده: محاسبه بهای تمام شده.
-مالی: تعریف صندوق.
-حسابداری: ثبت سند.
-گروه حسابها و کنترل آنها: کنترل حساب معین و تفصیل.
-کاربران و دسترسی ها: تعیین حقوق دسترسی گروه کاربران, معرفی گروه کاربران.
-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش نقدینگی, گزارش موجودی کالا به تفکیک انبار, گزارش روزنامه, گزارش چاپ لیستی تغییر وضعیت چکها, گزارش چاپ گروهی چک, گزارش لیست دریافتی و پرداختی ها, گزارش خلاصه لیست رسید/تحویل به تفکیک تاریخ رسید/تحویل, گزارش چکهای صادره بتفکیک بانک.
-مجوزها و فاکتورها: مجوزها.
-انبار: تعریف انبار.

-اموال و قیمت گذاری استاندارد کالا: اعمال نرخ استاندارد.
-طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف طبقه کالا.مالی: تعریف تنخواه.
-حسابداری: معرفی مراکز هزینه, جستجوی ریالی و آرتیکلی اسناد, مشاهده تراز تفصیل, مشاهده تراز طبقات تفصیل, مشاهده تراز معین, مشاهده تراز کل, دفتر معین, دفتر تفصیل, دفتر کل.
-امکان مرور حسابها از تراز کل/معین/تفصیل بصورت درختواره ای تا سند صادر شده توسط س
-گروه حسابها و کنترل آنها: تعیین انواع ورود و خروج مجاز برای انبارها, طبقات مجاز برای مبناها, طبقات مجاز برای ورود/خروج انبار, معرفی حساب طبقه تفصیل.
-کاربران و دسترسی ها: تعیین دسترسى رسید/تحویل براى گروه کاربران, تعیین دسترسی انبارها و گروه کاربران.
-عملیات جامع برای گزارشها: عملیات درختواره.
-مدیریت جامع نرخها/تخفیفات/پورسانتها: مدیریت جامع نرخها و تخفیفهای خریداران/فروشندگان.
-ارز: تعریف ارز.
-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش صدور گروهی اسناد, گزارش ترازنامه, گزارش صورتحساب سود و زیان انباشته, گزارش صدور اسناد دائم, گزارش صدور سند کل, گزارش جمع گردش ریالی در انبار, گزارش های فاکتورهای تسویه نشده که مدت اعتبار آنها فرا رسیده, گزارش رسید/تحویل های ناقص باسکول, گزارش سند عملیات, گزارش کاربرگ سالیانه گردش معین, گزارش کاردکس ریالی کالاها.
-رسید/تحویل های اتوماتیک باسکول: دوربین باسکول.

۸- سردخانه

این نسخه شامل دو نوع می باشد:  ۱- متوسط ۲- پیشرفته

 • متوسط
 • پیشرقته

-طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف اعتبارات طرف حسابها, تعریف طرف حساب, تعریف کالا.
-رسید/تحویل های دستی: افت کالای امانی, تحویل دستی, رسید دستی.
-انبارگردانی و قیمت تمام شده: محاسبه بهای تمام شده, ورود اطلاعات انبار گردانی.
-مالی: تعریف صندوق, تغییر وضعیت پرداختی , تغییر وضعیت دریافتی, برداشت از بانک, پرداخت سند, پرداخت نقد, دریافت سند, دریافت نقد, واریز به بانک.
-حسابداری: ثبت سند.
-گروه حسابها و کنترل آنها: معرفی حساب معین, معرفی حساب کل.
-پیکربندی: پیکربندی سیستم.
-وام و فروش اقساطی +عملیات پایان دوره: سند سود و زیان, صدور سند اختتامیه و افتتاحیه, عملیات بستن انبارها.
-کاربران و دسترسی ها: تعیین حقوق دسترسی گروه کاربران, معرفی گروه کاربران.
-عملیات جامع برای گزارشها: تنظیمات پیشرفته کریستال ریپورت

-تولید: تعریف سری ساخت.

-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارشهای ضروری, گزارش ارزش افزوده فروش, گزارش ارزش افزوده خرید, گزارش نقدینگی, گزارش تغییر وضعیت چکهای دریافتی, گزارش واریز عابر بانک, گزارش مغایرت انبار گردانی, گزارش رسید ها و تحویلهای ماهانه, گزارش موجودی کالا به تفکیک انبار, گزارش موجودی به تفکیک کالا, گزارش روزنامه, گزارش ترازنامه, گزارش صورتحساب سود و زیان انباشته, گزارش بدهکاران و بستانکاران, گزارش رسید تحویل نوع دوم, گزارش رسید تحویل لیستی نوع دوم, گزارش رسید تحویل لیستی بدون قیمت, گزارش چاپ لیستی تغییر وضعیت چکها, گزارش لیست پکیج ها, گزارش خلاصه لیست رسید/تحویل به تفکیک تاریخ رسید/تحویل, گزارش رسید/تحویل های ناقص باسکول, گزارش کالاهای رسید/تحویل, گزارش خدمات عمومی باسکول, گزارش چکهای صادره بتفکیک دریافت کننده, گزارش چکهای صادره بتفکیک بانک.
-رسید/تحویل های اتوماتیک باسکول: قرارداد امانی از دیگران, تحویل توسط باسکول, رسید توسط باسکول, معرفی وزن خالی ماشینها.
-مجوزها و فاکتورها: قرارداد نگهداری امانی کالا, مجوزها, فاکتورها.
-انبار: تعریف انبار.

-طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف طبقه کالا.
-مالی: تعریف تنخواه.
-حسابداری: معرفی مراکز هزینه, جستجوی ریالی و آرتیکلی اسناد, مشاهده تراز تفصیل, مشاهده تراز طبقات تفصیل, مشاهده تراز معین, مشاهده تراز کل, دفتر معین, دفتر تفصیل, دفتر کل.
-گروه حسابها و کنترل آنها: تعیین انواع ورود و خروج مجاز برای انبارها, معرفی حساب طبقه تفصیل.
-ثبت نهایی دفاتر: ثبت دفاتر قانونی.
-عملیات جامع برای گزارشها: عملیات درختواره.
-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش کلی دارائی, گزارش کلی بدهکاران و بستانکاران, گزارش صدور گروهی چک دریافتی, گزارش ظرفیت های تخصیص یافته قرارداد, گزارش صدور گروهی اسناد, گزارش صدور اسناد دائم, گزارش صدور سند کل, گزارش لیست افراد ارسالی پیامک, گزارش کاردکس لیستی مقداری ریالی کالا, گزارش جمع گردش ریالی در انبار, گزارش چاپ گروهی فاکتورها, گزارش موجودی به تفکیک سری, گزارش های فاکتورهای تسویه نشده که مدت اعتبار آنها فرا رسیده, گزارش سند عملیات, گزارش خلاصه چاپ گروهی فاکتورها, گزارش کاربرگ سالیانه گردش معین, گزارش کاردکس ریالی کالاها, گزارش فاکتورهایی که قیمت خرید آنها بیشتر از فروش می باشد.
-انبار: پکیج بندی سالن.
-پیامک: ارسال پیامک گروهی.

۹- بتن و آسفالت:

این نسخه شامل سه نوع می باشد: ۱- ساده ۲- متوسط ۳- پیشرفته

 • ساده
 • متوسط
 • پیشرفته

-طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف اعتبارات طرف حسابها, تعریف طرف حساب, تعریف کالا.
-انبارگردانی و قیمت تمام شده: ورود اطلاعات انبار گردانی.
-مالی: تغییر وضعیت پرداختی , تغییر وضعیت دریافتی, برداشت از بانک, پرداخت سند, پرداخت نقد, دریافت سند, دریافت نقد, واریز به بانک.
-گروه حسابها و کنترل آنها: معرفی حساب معین, معرفی حساب کل.
-پیکربندی: پیکربندی سیستم.
-وام و فروش اقساطی +عملیات پایان دوره: سند سود و زیان, صدور سند اختتامیه و افتتاحیه, عملیات بستن انبارها.
-عملیات جامع برای گزارشها: تنظیمات پیشرفته کریستال ریپورت.
-تولید: معرفی استاندارد مصرف.
-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش فروش ریالی ماهانه, گزارش فروش مقداری ماهانه, گزارش تغییر وضعیت چکهای دریافتی, گزارش مغایرت انبار گردانی, گزارش رسید ها و تحویلهای ماهانه, گزارش موجودی به تفکیک کالا, گزارش استاندارد محصولات, گزارش لیست پکیج ها, گزارش چکهای صادره بتفکیک دریافت کننده.
رسید/تحویل های اتوماتیک باسکول: تحویل توسط باسکول, رسید توسط باسکول, معرفی وزن خالی ماشینها.
-مجوزها و فاکتورها: فاکتورها.

-انبارگردانی و قیمت تمام شده: محاسبه بهای تمام شده.
-مالی: تعریف صندوق.
-حسابداری: ثبت سند.
-گروه حسابها و کنترل آنها: کنترل حساب معین و تفصیل.
-کاربران و دسترسی ها: تعیین حقوق دسترسی گروه کاربران, معرفی گروه کاربران.
-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش نقدینگی, گزارش عملکرد تولید و فروش, گزارش تولید و فروش , گزارش موجودی کالا به تفکیک انبار, گزارش عملکرد تولید و فروش مقداری, گزارش روزنامه, گزارش چاپ لیستی تغییر وضعیت چکها, گزارش چاپ گروهی چک, گزارش لیست دریافتی و پرداختی ها, گزارش خلاصه لیست رسید/تحویل به تفکیک تاریخ رسید/تحویل, گزارش چکهای صادره بتفکیک بانک.
-مجوزها و فاکتورها: مجوزها.
-انبار: تعریف انبار.

-اموال و قیمت گذاری استاندارد کالا: اعمال نرخ استاندارد.
-رسید/تحویل های دستی: تحویل دستی, رسید دستی.
-طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف طبقه کالا.
-مالی: تعریف تنخواه.
-حسابداری: معرفی مراکز هزینه, جستجوی ریالی و آرتیکلی اسناد, مشاهده تراز تفصیل, مشاهده تراز طبقات تفصیل, مشاهده تراز معین, مشاهده تراز کل, دفتر معین, دفتر تفصیل, دفتر کل.
-گروه حسابها و کنترل آنها: تعیین انواع ورود و خروج مجاز برای انبارها, طبقات مجاز برای مبناها, طبقات مجاز برای ورود/خروج انبار, معرفی حساب طبقه تفصیل.
-کاربران و دسترسی ها: تعیین دسترسى رسید/تحویل براى گروه کاربران, تعیین دسترسی انبارها و گروه کاربران.
-عملیات جامع برای گزارشها: عملیات درختواره.
-مدیریت جامع نرخها/تخفیفات/پورسانتها: مدیریت جامع نرخها و تخفیفهای خریداران/فروشندگان.
-ارز: تعریف ارز.
-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش عملکرد تعدادی و ریالی فروش/تولید محصولات, گزارش چاپ تجمعی اسناد, گزارش صدور گروهی اسناد, گزارش ترازنامه, گزارش صورتحساب سود و زیان انباشته, گزارش صدور اسناد دائم, گزارش صدور سند کل, گزارش جمع گردش ریالی در انبار, گزارش های فاکتورهای تسویه نشده که مدت اعتبار آنها فرا رسیده, گزارش رسید/تحویل های ناقص باسکول, گزارش سند عملیات, گزارش کاربرگ سالیانه گردش معین, گزارش کاردکس ریالی کالاها.
-رسید/تحویل های اتوماتیک باسکول: دوربین باسکول.

۱۰- فروشگاهی:

این نسخه شامل سه نوع می باشد: ۱- ساده ۲- متوسط ۳- پیشرفته

 • ساده
 • متوسط
 • پیشرفته

-طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف اعتبارات طرف حسابها, تعریف طرف حساب, تعریف کالا.
-رسید/تحویل های دستی: رسید دستی.
-انبارگردانی و قیمت تمام شده: ورود اطلاعات انبار گردانی.
-مالی: تغییر وضعیت پرداختی , تغییر وضعیت دریافتی, برداشت از بانک, پرداخت سند, پرداخت نقد, دریافت سند, دریافت نقد, واریز به بانک.
-گروه حسابها و کنترل آنها: معرفی حساب معین, معرفی حساب کل.
-پیکربندی: پیکربندی سیستم.
-وام و فروش اقساطی +عملیات پایان دوره: صدور سند اختتامیه و افتتاحیه, عملیات بستن انبارها.
-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش ارزش افزوده فروش, گزارش ارزش افزوده خرید, گزارش فصلی خرید, گزارش فصلی فروش, گزارش کلی دارائی, گزارش فروش ریالی ماهانه, گزارش فروش مقداری ماهانه, گزارش تغییر وضعیت چکهای دریافتی, گزارش مغایرت انبار گردانی, گزارش موجودی به تفکیک کالا, گزارش لیست پکیج ها.
-مجوزها و فاکتورها: مجوزها, فاکتورها.

-انبارگردانی و قیمت تمام شده: محاسبه بهای تمام شده.
-مالی: تعریف صندوق.
-حسابداری: ثبت سند.
-گروه حسابها و کنترل آنها: کنترل حساب معین و تفصیل.
-وام و فروش اقساطی +عملیات پایان دوره: سند سود و زیان.
-کاربران و دسترسی ها: تعیین حقوق دسترسی گروه کاربران, معرفی گروه کاربران.
-عملیات جامع برای گزارشها: تنظیمات پیشرفته کریستال ریپورت.
-مدیریت جامع نرخها/تخفیفات/پورسانتها: مدیریت پورسانت ویزیتورها, مدیریت جامع نرخها و تخفیفهای خریداران/فروشندگان.
-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش نقدینگی, گزارش موجودی کالا به تفکیک انبار, گزارش روزنامه, گزارش چاپ لیستی تغییر وضعیت چکها, گزارش چاپ گروهی چک, گزارش لیست دریافتی و پرداختی ها, گزارش چکهای صادره بتفکیک دریافت کننده, گزارش چکهای صادره بتفکیک بانک.
-انبار: تعریف انبار.

-طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف طبقه کالا.
-رسید/تحویل های دستی: دریافت خدمات, ارائه خدمات.
-مالی: تعریف تنخواه.
-حسابداری: جستجوی ریالی و آرتیکلی اسناد, مشاهده تراز معین, مشاهده تراز کل, دفتر معین, دفتر کل.
-وام و فروش اقساطی +عملیات پایان دوره: تسهیلات مالی.
-کاربران و دسترسی ها: تعیین دسترسى رسید/تحویل براى گروه کاربران, تعیین دسترسی انبارها و گروه کاربران.
-عملیات جامع برای گزارشها: عملیات درختواره.
-لیست برخی گزارشهای موجود: گزارش رسید ها و تحویلهای ماهانه, گزارش ترازنامه, گزارش صورتحساب سود و زیان انباشته, گزارش صدور اسناد دائم, گزارش صدور سند کل, گزارش های فاکتورهای تسویه نشده که مدت اعتبار آنها فرا رسیده, گزارش کاربرگ سالیانه گردش معین.

داناود برنامه دمو فراسامان

حجم: ۲۸۳ مگابایت

نوع فایل: RAR

دانلود

دانلود برنامه مورد نیاز یک

دانلود برنامه مورد نیاز دو

دانلود SQL 86 و اجرای فایل SimpleSqlSetup.BAT 

دانلود SQL 64 و اجرای فایل SimpleSqlSetup.BAT 

راهنمای نصب SQL

 

این مطلب را نیز بخوانید

برنامه حسابداری سپینود

برنامه حسابداری سپینود:   خلاصه ای درباره برنامه: دمو ندارد ماژولی نمی باشد استفاده از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + پانزده =